search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete Attarp 2:343 i Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 20 april 2017 om positivt planbesked för Attarp 2:343.

Ansökan avser byggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta