Kommande detaljplanearbete Attarp 2:343 i Bankeryd

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Attarp 2:343 som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 20 april 2017.

Ansökan avser byggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: