search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Brunstorp 1:55 m.fl. Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2018 om positivt planbesked för Brunstorp 1:55 m.fl.

Ansökan avser ny bostadsbebyggelse med flerfamiljshus samt kedjehus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021 beroende på planerad skolutbyggnad på Norrängen. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta