Kommande detaljplanearbete för Målöns verksamhetsområde, etapp 3.

Här hittar du information om kommande planarbetet för fastighet bl. a del av Granarp 1:1 m.fl. som stadsbyggnadsnämnden beslutade om 20 oktober 2022.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av verksamheter.

Målöns verksamshetsområde föregås av planprogram och där kommande planering av verksamhetsområdet är indelat i etapper.

I etapp 3 ingår bl. a. del av Granarp 1:1 som fick positivt planbesked i stadsbyggnadsnämnden 20 oktober 2022.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2028. Detaljplanen bedöms få laga kraft 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: