search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Mödan 3, Gränna, Jönköpings kommun

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Mödan 3, som stadsbyggnadsnämnden beslutade december 2019.

Ansökan avser att möjliggöra avstyckning samt byggnation av enbostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta