search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Tornet 5 och 6

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Tornet 5 och 6, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 21 oktober 2021.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta