search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för Vinkelhaken 4 och 5

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Vinkelhaken 4 och 5, som stadsbyggnadsnämnden beslutade om, 10 mars 2022.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast efter att en fördjupad översiktsplan eller ett planprogram har tagits fram för Rosenlund och denna del av Österängen. Kommande planarbete förutsätter att omgivande fastigheter ingår i planarbetet. Vilken typ av markanvändning som är lämplig får prövas i kommande planarbeten. Detaljplanen bedöms kunna starta tidigast mellan år 2028-2030.

Handlingar

Översiktskarta