Kommande detaljplanearbete för Vinkelhaken 4 och 5

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Vinkelhaken 4 och 5.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Detaljplanen bedöms kunna påbörjas tidigast efter att en fördjupad översiktsplan eller ett planprogram har tagits fram för Rosenlund och denna del av Österängen. Kommande planarbete förutsätter att omgivande fastigheter ingår i planarbetet. Vilken typ av markanvändning som är lämplig får prövas i kommande planarbeten. Detaljplanen bedöms kunna starta tidigast mellan år 2028-2030.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: