Markanvisningar

Vy över bostadshus i södra Jönköping

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens policy-dokument "Riktlinjer för markanvisning" (se dokument nedan) beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling) samt direktanvisning. Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Byggaktörer eller andra intressenter som önskar få inbjudan till aktuella markanvisningar ska anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar. Anmäl i formuläret under
E-tjänster, Byggaktörer, anmäl er här.

Aktuella inbjudningar markanvisningar

Här samlar vi de projekt där det just nu finns möjlighet att lämna in en intresseanmälan, se sista inlämningsdag under respektive område.

Pågående markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som just nu är pågående och där utvalda byggaktörer tar fram idéhandlingar och/eller där utvärdering av handlingar pågår.

Jupiter 13, Västra centrum

Cirka 50-80 hyresrätter i flerbostadshus

Det går inte längre att anmäla sig till markanvisning Jupiter 13. Processen pågår med de aktörer som anmälde sig senast 27 april 2022.

Pdf: Markanvisning Jupiter 13 Pdf, 2.3 MB.

Detaljplan för Jupiter 13

Planerade markanvisningar

Barnarp 3:1

Cirka 90 bostäder i flerbostadshus och grupphus uppdelat på flera markanvisningar. Första inbjudan planeras 2023.

Tenhult 24:47 (Herrgårdsgärdet)

Cirka 200 bostäder flerbostadshus och grupphus uppdelat på flera markanvisningar. Tidplan: överklagad detaljplan.

Åsen 1:2

Blandad bebyggelse uppdelat på flera markanvisningar. Inbjudan till markanvisning planeras tidigast under 2023.

Ljungarp 1:20

Cirka 10 bostäder fördelat på två mindre flerbostadshus. Inbjudan till markanvisning planeras till början av 2023.

Öggestorp 3:51

Cirka 4 bostäder i ett mindre flerbostadshus. Inbjudan planeras till senare delen av 2023.

Avslutade markanvisningar

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

markanvisning@jonkoping.se
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Telefon 036-10 50 00