search
Sök
menu
Meny
Sök

Markanvisning

Vy över bostadshus i södra Jönköping

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens policy-dokument "Riktlinjer för markanvisning" (se dokument nedan) beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling) samt direktanvisning. Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Byggaktörer eller andra intressenter som önskar få inbjudan till aktuella markanvisningar ska anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar. Anmäl i formuläret under
E-tjänster, Byggaktörer, anmäl er här.

Aktuella inbjudningar markanvisningar

Här har vi samlat de projekt där det just nu finns möjlighet att lämna in en intresseanmälan, se sista inlämningsdag under respektive område.

Lekeryd

Cirka 16 bostäder i grupphus och gruppbyggda enbostadshus
Sista dag för intresseanmälan: 24 september 2021

Pdf: Inbjudan till markanvisning Lekeryd Pdf, 5.9 MB. (Pdf, 5.9 MB)

Pågående markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som just nu är pågående och där utvalda byggaktörer tar fram idéhandlingar och/eller där utvärdering av handlingar pågår.

Åsen, kvarter H och I

Cirka 100 bostäder i flerbostadshus och grupphus
Sista anmälningsdag: 26 februari 2021

Pdf: Inbjudan till markanvisning Åsen kvarter H och I Pdf, 6.9 MB. (Pdf, 6.9 MB)

Fagerslätt Östra

Cirka 100 bostäder i flerbostadshus och grupphus

Sista anmälningsdag: 31 mars 2021

Pdf: Inbjudan till markanvisning Fagerslätt Östra Pdf, 4.3 MB. (Pdf, 4.3 MB)

Planerade markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som vi har planerat lämna ut för markanvisning och en preliminär tid när detta görs.

Jupiter 13, Västra centrum

Cirka 120 hyresrätter i flerbostadshus
Planerad inbjudan under Q3 2021

Lekeryd

Cirka 20 bostäder fördelade på grupphus och eventuellt friliggande villor. Planerad inbjudan under Q3 2021

Avslutade markanvisningar

markanvisning@jonkoping.se
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Telefon 036-10 50 00