Markanvisningar

Vy över bostadshus i södra Jönköping

Här finns information om markanvisningar. Det innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens policy-dokument "Riktlinjer för markanvisning" (se dokument nedan) beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling) samt direktanvisning. Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Aktuella inbjudningar markanvisningar

Här samlar vi de projekt där det just nu finns möjlighet att lämna in en intresseanmälan, se sista inlämningsdag under respektive område.

Pågående markanvisningar

Här har vi samlat de projekt som just nu är pågående och där utvalda byggaktörer tar fram idéhandlingar och/eller där utvärdering av handlingar pågår.

  • För tillfället har vi inga pågående markanvisningar.

Planerade markanvisningar

Barnarp 3:1

Cirka 90 bostäder i flerbostadshus och grupphus uppdelat på flera markanvisningar. Första inbjudan planeras 2023.

Tenhult 24:47 (Herrgårdsgärdet)

Cirka 200 bostäder flerbostadshus och grupphus uppdelat på flera markanvisningar. Tidplan: överklagad detaljplan.

Åsen 1:2

Blandad bebyggelse uppdelat på flera markanvisningar. Inbjudan till markanvisning planeras tidigast under 2023.

Ljungarp 1:20

Cirka 10 bostäder fördelat på två mindre flerbostadshus. Inbjudan till markanvisning planeras till början av 2023.

Öggestorp 3:51

Cirka 4 bostäder i ett mindre flerbostadshus. Inbjudan planeras till senare delen av 2023.

Avslutade markanvisningar

Byggaktör, anmäl intresse!

Är ni ett byggföretag med intresse av att bygga på Jönköpings kommuns mark?

Anmäl intresse för inbjudan till kommande markanvisningar

Så går en markanvisning till

KONTAKT

Telefon: 036-10 50 00

E-post: markanvisning@jonkoping.se

Adress: Tekniska kontoret, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: