search
Sök
menu
Meny
Sök

Översiktsplan 2016

Här kan du ta del av kommunens gällande översiktsplan. Den ligger i en interaktiv karta och beskriver hur mark- och vattenområden ska användas.

Jönköping kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016.

Översiktsplanen är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att skapa din egen kartvy. Du kan själv välja vilka kartlager du vill se.

I Översiktsplan 2016 kan du se vad som är planerat för ett visst område. Du kan också se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering.

Det är först vid efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som kommunen i varje ärende ska väga de allmänna intressena enligt översiktsplanen mot de enskilda intressena.