Varför planerar vi trafiken och staden som vi gör?

Här hittar du information om kommunens arbete med trafiksäkerhet, gatubelysning och skötsel av gator och vägar.

Trafikfrågorna i Jönköpings kommun sköts av utvecklings- och trafikavdelningen på stadsbyggnadskontoret. Vi planerar och projekterar alla åtgärder på vårt gatu- och cykelnät och tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll.

Tekniska kontoret är den förvaltning som ansvarar för underhåll, till exempel omasfaltering, snöröjning, reparationer, och gatusopning.

Har du synpunkter på hur gator, cykelvägar och gångbanor sköts? Här kan du skicka in felanmälan och synpunkter:

Felanmälan och synpunkter

Senast granskad/publicerad: