search
Sök
menu
Meny

Hjälp till förening - arbetslag till anläggning

Vill din förening ha hjälp med enklare arbeten på anläggningen som ni driver? Här kan ni ansöka om kostnadsfri hjälp av arbetslag från kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 att kommunen ska organisera arbetslag med uppgift att hjälpa till med underhåll och andra arbeten på anläggningar som driftas av föreningar. Detta ska ske i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret samt arbetsmarknadsavdelningen (AMA) inom utbildningsförvaltningen som bidrar med arbetslag.

Arbetsmarknadsavdelningen har ett politiskt uppdrag som innebär att planera och genomföra kommunens sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vänder oss till kommuninvånare som behöver stöd i arbetssökandet och har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. AMA rustar arbetssökande genom coachning, arbetspraktik, arbetsträning och möjlighet till arbetsmarknadsanställning.

Läs mer om AMA

Hjälpen med arbetslag från AMA riktar sig till de föreningar som är bidragsberättigade av kultur- och fritidsnämnden och som känner att de har behov av stöttning i driften av anläggningen. Arbetslaget ska vara ett komplement till det arbete som görs av ideella föreningsaktiva och ska utföras som punktinsatser under begränsad tid. Arbetslaget ska inte heller utföra jobb som eventuellt anställd i föreningen i vanliga fall gör.

Detta kan vi hjälpa till med

  • AMA står för arbetsinsatsen och arbetslaget består av cirka sex till åtta personer, plus arbetsledare.
  • Arbetslagen har viss utrustning i form av verktyg. Annan utrustning eller material som behövs som exempelvis virke, färg eller annat bekostar föreningen. Alternativt så köper AMA in det material som behövs och fakturerar föreningen.
  • Arbeten på höjd över två meter utförs inte.
  • Arbetslaget ska ha tillgång till toalett, kök och omklädningsrum hos föreningen.

Under vår- och sommarsäsong görs gärna utomhusarbeten, som exempelvis tvätta/måla fasad, grönyteskötsel, röja sly, enklare arbete på motionsspår, enklare byggnationer/renoveringar/ombyggnationer av till exempel förråd, staket och annat, enklare gräv/markarbeten.

Under höst- och vintersäsong görs med fördel inomhusarbeten som att måla/tapetsera, enklare byggnationer/renoveringar/ombyggnationer, montering/uppsättning av hyllor, säsongsstädning av exempelvis duschutrymmen och så vidare.

Ansökningsperioder 2021

  • Ansökningsperiod 1: januari–februari för arbeten som ska utföras under mars–juni
  • Ansökningsperiod 2: maj–juni för arbeten som ska utföras under sensommar/höst/vinter.

Om många uppdrag inkommer gör vi en prioritering av de inkomna uppdragen. De föreningar som vi kan stötta med en insats kontaktar vi senast tre veckor efter att ansökningsperioden gått ut .

Ansök här - ansökan öppnar 1 maj


Vill ni ha hjälp av oss med inköp av material och bli fakturerade för den kostnaden?
Vill ni ha hjälp av oss med inköp av material och bli fakturerade för den kostnaden?Finns tillgång till kök, omklädningsrum och toalett?
Finns tillgång till kök, omklädningsrum och toalett?


Kontaktperson för ansökan
Kontaktperson för ansökan
De personuppgifter du skrivit in här lagras och behandlas för din ansökan och vidare hantering. Uppgifterna raderas efter varje ansökningsomgång.

Kontakt

Arno Willemse, enhetschef AMA
Tfn: 036-10 55 33

Maria Carlsson, föreningsutvecklare Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn: 036-10 71 07