search
Sök
menu
Meny

Naturreservatet Domneån

Domneån rinner långsamt fram i ett kärr omgiven av sandiga sluttningar. Stigen i tallskogen runt naturreservatet leder till platser med utsikt över ån, kärret och Domsands båthamn.

Rosa blomma vid Domeån.

Bäver lever i ån och även älgen gillar att gå i kärret för att beta saftiga växter. Båda lämnar spår efter sig i naturen. Norr om reservatet växer linnéa i skogen och här finns också en hel del blåbär. Naturreservatet är geologiskt intressant i kärrets torvlager. Här finns bevarade växtdelar sedan 10 000 år tillbaka i tiden.

Naturreservatet Domneån förvaltas av Jönköpings kommun. Avverkning av tallskog kommer att ske på en yta av ett hektar (privatägd mark inom reservatet). Avverkningen sker i enlighet med föreskrifterna för reservatet.

Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Vägbeskrivning

Från väg 40 tag avfartsväg 195 mot Hjo, efter 12 kilometer tag höger mot Bankeryd, sväng vänster vid skylt Naturreservat, efter cirka 100 meter ligger parkeringsplatsen på vänster sida.

Buss till hållplats Domsandsvägen, gå norrut på Domsandsvägen, efter 300-400 meter ligger naturreservatet på vänster sida.