search
Sök
menu
Meny

Dumme mosse-tillgänglighet vid södra delen

Naturen ska vara tillgänglig för alla. På Dumme mosse kan du enkelt ta dig fram med barnvagn, rullstol och rollator.

Bil eller färdtjänst till Dumme mosse

Det finns tre entréer för dig med fysisk funktionsnedsättning:

 • flygplatsentrén
 • grillplatsen
 • södra parkeringen

Färdtjänstens beställningscentral känner till dessa entréer.

Vandringsledens sträckning och underlag

Ledens underlag är stenmjöl och träspång.

Stenmjölet är hårt packat och väl lämpat för rullstol, rollator och barnvagn. Sträckan med
stenmjöl har bredden 1,7 - 2 meter och den totala längden 2,8 kilometer. Det finns bra med utrymme att mötas. Längs denna sträcka finns sittplatser både med och utan bord med ungefär 80-100 meters mellanrum, sitthöjd 50 cm. Leden är delvis backig.

Träspångens äldre del är cirka 1 kilometer, och går mellan grillplatsen och ”Lilla tjärn” ute på mossen. Spången är 104 cm bred och har längsgående plankor. Det finns 5 cm höga avåkningsskydd på bägge sidor. Längs denna sträcka finns fyra sittplatser/mötesplatser. Sittplatserna har arm- och ryggstöd. Sitthöjden är 42 cm.

Den nya träspången är ca 400 meter lång och går mellan ”Lilla tjärn” och leden norrut. Spången är
1,7 meter bred, har höga avåkningsskydd och är byggt med tvärgående plank. Det finns två sittplatser/mötesplatser. Sittplatserna är 2,6 meter långa med arm-
och ryggstöd. Sitthöjd 53 cm.

Sträckan södra parkeringen till grillplatsen saknar ledstråk.

Flygplatsentrén

Härifrån är hela den tillgängliga leden cirka 4,7 kilometer.

Här finns:

 • Målpunkt för färdtjänst
 • Väderskydd
 • Parkeringsplatser och parkering för rörelsehindrade
 • Från informationstavlan finns ledstråk längst ledens högra sida att följa för dig med synnedsättning.

Södra parkeringen

Från södra parkeringen är den tillgängliga leden cirka 4,6 kilometer.

Här finns:

 • Målpunkt för färdtjänst
 • Parkeringsplatser och parkering för rörelsehindrade
 • Från informationstavlan finns ledstråk längst ledens vänstra sida att följa för dig med synnedsättning
 • Sittplats med bord

Grillplatsen

Härifrån är den tillgängliga leden cirka 4,6 kilometer.

Här finns:

 • Målpunkt för färdtjänst
 • Parkeringsplatser för dig med rörelsenedsättning.
 • Från informationstavlan finns ledstråk längst ledens vänstra sida att följa för dig med synnedsättning.
 • Tillgänglig toalett
 • Grillplatser och sittplatser med bord.