search
Sök
menu
Meny

Pågående gestalningsuppdrag

Detalj av fröställning maskros

Här presenteras platser och byggnader som är aktuella för ett gestaltningsuppdrag - med utsedd konstnär. 

I menyn finns aktuella uppdrag med utsedd konstnär av kultur- och fritidsnämnden. För varje plats eller uppdrag finns också de dokument som beskriver platsen eller byggnaden samt den bestämda tidplanen.

Kontakt

Ann Johnsson
Intendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 25 47