search
Sök
menu
Meny
Sök

Pågående gestalningsuppdrag

Detalj av fröställning maskros

Här presenteras de platser och byggnader där ett konstnärlig gestalningsarbete pågår. Utsedd konstnär/konstnärer för uppdraget är beslutad av kultur- och fritidsnämnd.

I menyn finns aktuella uppdrag. För varje plats eller uppdrag finns också de dokument som beskriver platsen eller byggnaden samt den bestämda tidplanen för processen - från utlysning till färdig gestaltning.

Kontakt

Filip Zezovski Lind
Konstintendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 66 95