Vinnare i arkitekttävlingen för Hamnpiren

etikett

Publicerad:

sdf

Förslaget Vattenstaden har eligt juryn Vättern som utgångspunkt med vattnet är i fokus. Här finns bryggor, pirer, småbåtshamn och grönska - i mötet mellan Vättern, stranden och Jönköping.

Möt Vättern ovanför, i och under vattnet. På bryggor, vid badplatser, i parken eller vid småbåtshamnens torg. Här är vinnarförslaget i arkitekt­tävlingen för den framtida utformningen av piren i Jönköping.

Under 2023 utlyste Jönköpings kommun tillsammans med Sveriges Arkitekter en arkitekttävling för Hamnpiren och kajstråket i centrala Jönköping, för att få fram en god och genomförbar utformning för framtiden.

Pirområdet är redan idag välbesökt, men platsen behöver utvecklas och för att få en väl fungerande och attraktiv målpunkt krävs en nystart för området. Hamnpiren är kopplingen mellan Jönköping, Vätterstraden och Vättern. Detta är en mötesplats för alla där sjöliv, strandliv och stadsliv möts. Att utveckla området är också en del i det strategiska och kommunövergripande arbetet att göra hela södra Vättern mer attraktivt.

Enig jury korade förslaget Vattenstaden till vinnare

Av 38 intresseanmälningar valdes tre förslag ut, och de anonyma teamen bakom varje förslag fick fortsatt i uppdrag att utveckla förslagen som sedan lämnades in till juryn i september.

– Det här är Jönköpings kommuns första stora arkitekttävling på länge och utformningen av just pirområdet är ett viktigt projekt för vår stadsmiljö och Jönköpings identitet. Det var mycket hög nivå på alla de tre inkomna förslagen. Genom att juryn var helt enig har vi kunnat ta ett tydligt beslut om en vinnare – Vattenstaden, som är ett fantastiskt förslag, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköpings kommun och ordförande i juryn för arkitekttävlingen.

Ur juryns ord om det vinnande förslaget:

"Det vinnande förslaget fascinerade juryn genom att på ett innovativt sätt utveckla piren samtidigt som man bevarar pirarmar och utmanar idén om vad en pir kan vara. Med omsorgsfull och funktionell gestaltning har man skapat en flexibel mötesplats med fokus på gemenskap, utbildning samt sjöliv i alla dess former, samtidigt som tillgången till Vättern året om är stor oavsett ålder, kön, ekonomi, etnicitet och funktions - variation. Det är ett förslag som visar på en mångfald av idéer, funktioner och möjligheter där förslaget även lyfter fram nya sätt att möta Vättern på.

Förslaget är identitetsskapande och blir unikt för Jönköping då det är skräddarsytt för mötet mellan Jönköpings stadsliv och Vätterns väldiga vattenrum och krafter. Förslaget visar på en detaljrikedom i både arkitektoniska idéer och utförande som tack vare presentationen gör det en - kelt att leva sig in i hur de olika platserna kan komma att upplevas."

– Det finns en tydlig grundidé som genomsyrar hela det vinnande förslaget. Här finns mötesplatser för alla och varje detalj är anpassad efter Vättern. Intentionen med att skapa en stadsdel i Vättern har man lyckats bra med genom att skapa en sammanhängande struktur, precis som ett gatunät med bryggor, pirer och byggnader anpassade till platsen, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.
– I en tid där vi har väldigt många och stora investeringar ska även piren prövas i kommande budgetarbeten för att se vilken takt som är möjlig.

Vättern i fokus hela vägen

Förslaget Vattenstaden har Vättern som utgångspunkt genom hela visionen. Här hamnar vattnet i fokus med och stadens arkitektoniska struktur förlängs ut i sjön genom bland annat upphöjda bryggor.

Vättern, Jönköping och stranden ihop på ett nytänkande sätt. Hur du möter vattnet – både ovanför, i och under vattenytan är en av de bärande idéerna i förslaget. Här finns bryggor och spänger som sträcker sig över vattenytan, förslag på en utvidgad småbåtshamn i den västra delen, där ett torg och hamnkontor i form av föreningshus får ta plats. Den gamla piren i väst presenteras som en grön utflyktspir med möjlighet till badbryggor, föreningsbyggnader och plats för konst. Vågbrytaren och muren som finns idag bevaras, men kompletteras med en stormtrappa för att möta horisonten och en yttre promenad längs muren.

Hamnkanalen omfattas inte i det primära tävlingsområdet, men de tävlande fick i uppdrag att även ta fram en idé på hur pirområdet kan kopplas samman med Norra Munksjön och Bauers brygga. Genom att ta vara på hamnkanalen som en vattenboulevard i stället för barriär, och möjliggöra både sittplatser, plats för lek och ett grönt torg för Jönköpingsbor och besökare mitt i stadskärnan.

Sammanfattning: Vattenstaden med sju noder

I medborgardialogen om Vätterstranden som genomfördes 2019 återkom längtan efter delaktighet, umgänge, aktiviteter, plats för olika åldersgrupper och upplevelser. Det är en stad av relationer, mellan människor och mellan människor och natur. Vinnarteamets förslag på stadsbyggnadsstruktur länkar samman området genom sju tydliga knutpunkter:

Illustration av Vättern med bryggor, pirer, byggnader och grönska.

Översiktsbild för tävlingsområdet och hamnkanalen bort mot Norra Munksjön. Vinnarteamets förslag på stadsbyggnadsstruktur länkar samman området genom sju tydliga knutpunkter.

1. Hamntorget och den gröna utflyktspiren

Hamntorget och den gamla pirarmen samlar båtlivets alla nödvändigheter tätt intill sig. Här finns hamnkontoret med service för gäster, klubb- och föreningshus med förvaring, uthyrning, och föreningskiosk. Den gröna utflyktspiren med sina badbryggor, en föreningsdriven bastu, sjöscoutstuga och offentlig konst blir ett utflyktsmål för både skolor, bastubadare och soldyrkare.

2. Det förlängda kanalrummet och den inre hamnen

Vattnet visar vägen och leder fotgängare mellan stad och sjö. Med en ny pir som plockar upp kanalens riktning kopplas båthamnen till staden. En ny bro förbinder småbåtshamnen till Pirtorget och skapar en portik för kanotister på väg ut mot Vättern. Den stadsplan som är hamnens får därmed ett rutnät, en naturlig rörelse, mellan de olika delarna.

Illustration av en pir och en trappa med utsiktsplats.

I förslaget finns en trappa med utsikt över Vättern.

3. Pirtorget, Vätternrummet och Stormtrappan

Att vandra ut mot vattnet är en självklar önskan hos alla; uppför Stormtrappan med utsikt mot stad och horisont. Pirtorget är den givna platsen för event och häng. En flexibel byggnad – Vätternrummet – berättar om Vättern och kan användas för både temporära utställningar och servering året runt.

4. Vilda Vättern

Här kommer man i direktkontakt med Vätterns vatten, djur och växter. Stadens skolor och organisationer som Upptech kan använda denna plats för att berätta om Sveriges mest unika sjö. Upptäcksleken kan också företas av besökande barn och deras föräldrar, håvar och förstoringsglas finns att låna i Vätternrummet. I framtiden kan odlingar och akvakultur bli en del av denna miniatyr av den stora sjön.

5. Långbryggan

En lätt trästruktur läggs ut i vattnet. Pålad för att minska skuggverkan på botten. Den långa badbryggan med vindskydd, badstege för bad i den stora sjön och simbojar för simning i öppet vatten. Långbryggan blir kallbadarnas ödmjuka paradis. Den kompletteras med små platsbildningar för utomhuspedagogik för stora och små.

6. Vattenboulevarden

Kanalen blir den nya vattenboulevarden, en successiv utveckling av länken mellan staden och Vättern. Här kan staden växa ner mot vattnet, med en frukostlund för hotellet, aktivitetshubbar för lek i ”Fästningsleken”, parkour mellan parken och vattnet och plats för offentlig konst. Allt sammanknutet av vattenboulevardens nya trädallé.

7. Vattensporthubben

Jönköping är landets viktigaste stad för kanot, rodd och den nya OS-grenen kustrodd. Såväl utbytesstudenter som gymnasier med riksintag är en del av denna kultur. Med en ny hubb för dessa sporter just intill stadens centrum, blir denna unika sida av staden synlig från uteserveringar och kajer. En målpunkt som förstärker Munksjön som roddarnas egna sjö.

Teamet bakom vinnarförslaget Vattenstaden är

Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Sted, Beek Arkitekter, HallemarHejderlind och Göran Cars

Medverkande:
Jeppe Dueholm, Arkitekt Cand. Arch., MSA
Martin Hjerl, Chef landskapsarkitektur
Johan Bejne, Partner och projektansvarig
Dan Hallemar, Landskapsarkitekt
Veronica Hejdelind, Konstnär
Göran Cars, Professor i samhällsplanering

Här kan du ta del av förslaget i sin helhet (Sveriges Arkitekter) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa juryutlåtandet Länk till annan webbplats.

Så gick arkitekttävlingen till

Arkitekttävlingen ordnades tillsammans med Sveriges Arkitekter som har lång erfarenhet av olika typer av arkitekttävlingar. Efter en pre-kvalificeringsprocess våren 2023, där 38 intresseanmälningar kom in, bjöds tre team in för att delta i tävlingen anonymt.

– Tävlingen är en upphandling som innebär att flera arkitektteam får arbeta på lika villkor med samma uppgift i konkurrens om ett uppdrag. Det är ett klokt sätt att få många kvalificerade lösningar på hur ett för Jönköping viktigt projekt kan få den bästa lösningen, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt i Jönköpings kommun.

Tävlingsbidragen lämnades in i september och under hösten har juryn, bestående av politiker och tjänstepersoner från Jönköpings kommun samt representanter från Sveriges Arkitekter, noga gått igenom de tre tävlingsförslagen.

– Vi ser fram emot att börja jobba tillsammans med det vinnande teamet direkt. De kommer vara en viktig del i detaljplanearbetet som vi hoppas kommer dra igång under våren. Nu har vi visioner att utgå från när vi ska få till ett område som sätter Jönköping på kartan, säger Tor Olsson, uppdragsledare för arkitekttävlingen.

Läs mer om vårt arbete med Hamnpiren och kajstråket