Hisingstorps förskola

Hisingstorps förskola med sina fyra avdelningar ligger uppe på Bymarken, Västra höjderna i Jönköping.

Förskolan öppnade i augusti 2019 och ligger precis i skogskanten på Hisingstorpsområdet. Vi arbetar med en föränderlig lekmiljö, utifrån barnens intressen och önskemål.

Vi består av fyra avdelningar: Rönnen och Boken med barn i åldrarna 3-5 år samt Myran och Humlan med barn från 1-3 år. Hisingstorps förskola erbjuder en trygg, rolig och utvecklande verksamhet. Vi vill att barnen ska känna lust och glädje till lek och lärande. Alla ska känna sig välkomna och uppmärksammade. Förskolans läroplan är grunden för vår verksamhet.

Hisingstorps förskola är en av tre som ingår i Bymarkens förskoleområde. Övriga förskolor är Lerhagens och Vätterslunds förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Aktiviteter
Varje vecka får barnen vara med om samlingar, sångstunder, språklekar och matematiklekar. Vi har mycket sagoläsning och går till skogen och andra närliggande platser. Vi är ute varje dag och har många skapande aktiviteter och projekt. Barnen har en massa tid för lek både ute och inne! Alla barn hos oss har en portfoliopärm som visar på deras egna lärande. Pärmen följer barnen under hela förskoletiden.

Språk
Hisingstorps förskola arbetar med att utveckla barns språk. Varje avdelning arbetar i små grupper/projekt utifrån sin barngrupps intressen.

Empati och sociala relationer
Vi har Hjärtestunder med barnen där vi är måna om att lyfta barnens goda egenskaper och att alla ska bli sedda och hörda. Barnen får mötas, fundera och samtala kring empati, kamratskap, känslor och det sociala samspelet, hur vi är mot varandra.

Trygghet och trivsel
All verksamhet skall genomsyras av respekt för människor och människors integritet. Alla har ett personligt ansvar för att förskolan genomsyras av ärlighet, öppenhet och respekt för andra. En verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådana miljöer växer självförtroende, respekt och tolerans.

Mål

  • Barnet ska känna sig trygg i förskolan.
  • Barnet ska inte bli utsatt för diskriminering eller någon form av kränkande behandling.
  • Alla barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande.

Bymarkens förskolors vision:
"Bymarkens förskolor - en mötesplats som skapar lust att leka och lust att lära!"

Undervisning är Bymarkens gemensamma fokusområde.

Du som vårdnadshavare

För oss är det viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med att lämna era barn hos oss. Som vårdnadshavare kan du löpande ta del av förskolans arbete genom vår lärplattform Vklass. Där finns nyheter och dokumentation. Det är även där du som vårdnadshavare delger oss aktuellt schema för barnet.

Vi bjuder in till föräldramöten eller andra träffar några gånger per år, samt erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Varje vår ombeds ni att besvara en brukarenkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Avdelningar

Hisingstorps förskola har plats för fyra avdelningar totalt.

Rönnen och Boken 3-5 års avdelningar med plats för 20 barn.

Myran och Humlan 1-3 års avdelningar med plats för 16 barn.

Antalet barn på avdelningarna växlar under läsårets gång.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Hisingstorps förskola
Sommarhemsgatan 5
554 47 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lotta Fagerberg

036-10 76 10

0727-25 18 38

Specialpedagog

Kristina Rüetschi

0705-40 74 17

Spåradministratör

Malin Klaar Dabetic

0730-91 24 13

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vill ni veta mera, fråga oss något eller komma och se hur vi har det? Ni är mycket välkomna att ringa oss så ska vi hjälpa till och svara, eller så bestämmer vi en tid och dag när ni kan titta förbi.

Senast granskad/publicerad: