Måltider i förskola och skola

I filmen möter du tre kockar som planerar, lagar och serverar mat varje dag. Hör dem berätta om matens betydelse i förskola och skola och hur vi arbetar klimatsmart med inköp och tillagning.

Här hittar du information om våra måltider som serveras i förskolor och skolor. Här finns också länkar till ansökan om specialkost.

Matglädje ger lärglädje – Vår ambition är att måltiderna i förskola och skola ska vara en av dagens höjdpunkter! Maten vi serverar ger energi och näring så att barn och elever kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och klara av en hel dag på förskolan eller skolan.

Goda och bra måltider ska också bidra till gemenskap i en trivsam miljö men även skapa förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Matsedel

Varje dag serverar vi i våra skolor två lunchalternativ, varav en är vegetarisk. Veckomatsedeln återkommer var femte vecka vecka och består av såväl traditionella som nya rätter. Vi erbjuder också en generös salladsbuffé med ett varierat utbud efter säsong.

Matsedeln kan variera mellan enheterna då varje skola själva utformar sina rätter utifrån en grundmatsedel.

För att se vilken mat som serveras på respektive förskola eller skola kan du ladda ner appen "Skolmaten". Det går även att se aktuell matsedel i Vklass.

Din skolmat, matsedel/app för respektive skola eller förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På instagram kan du få en glimt av den mat som barn och elever serveras, följ #skolmatjönköping! Där presenterar vi maträtter och måltider som lagas runt om på våra förskolor och skolor.

Hälsosamma matvanor

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras i förskola och skola är god, näringsriktig och bidrar till hälsosamma matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och elever, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Vår ambition är att i möjligaste mån tillaga allt från grunden.

Tallriksmodellen

Genom att äta varierat får kroppen i sig av alla viktiga näringsämnen. Alla våra måltider planeras utifrån tallriksmodellen som på ett pedagogiskt sätt visar en balanserad måltid och proportionerna mellan kolhydrater, frukt, grönt och protein. Det är barnets hunger och energibehov som avgör hur mycket som är lagom att äta. Vi uppmuntrar barnen att smaka och äta av allt som erbjuds.

Klimatsmart

Vi strävar efter att skapa hållbara måltider. Vi väger in flera aspekter när vi prioriterar vilka livsmedel som ska upphandlas, t.ex. hög kvalitet, klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, svenska produkter, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi.

  • Vi ställer höga miljökrav för att öka inköp av bra och miljövänliga produkter
  • Vi ställer höga miljö- och djurskyddskrav vid upphandling på animaliska livsmedel
  • Vi köper svenska livsmedel i så stor utsträckning som möjligt
  • Vi jobbar för att minska matsvinnet
Europeiska garantifonden för jordbruket

Bild: Jordbruksverket

Våra kök

De flesta kök på kommunala skolor och förskolor är tillagningskök, vilket innebär att frukost, lunch och mellanmål tillagas på plats. De enheter som har mottagningskök får lagad mat från närliggande förskola eller skola. För den dagliga driften i köken ansvarar kökschefen som tillsammans med den centrala måltidsorganisationen arbetar med utveckling och planering.

Maten som serveras i våra förskolor och skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer.

Luncha tillsammans med ditt barn

Är du nyfiken på hur maten i den kommunala skolan smakar? Gör gärna ett besök i skolmatsalen och ät lunch tillsammans med ditt barn! En gång per läsår är du välkommen att vara matgäst på någon av kommunens kommunala skolor.

Specialkost

Om barnet eller eleven är i behov av specialkost på grund av medicinska skäl eller är i behov av övrig kost som erbjuds, går det att ansöka om via nedan blanketter. Vid behov av anpassad kost kontakta skolsköterskan. Det är elevhälsoteamet på skolan som beslutar om anpassad kost.

Information kring specialkost Pdf, 218.8 kB.

Ansökan om specialkost av medicinska skäl Pdf, 416.1 kB.

Ansökan om laktosreducerad kost Pdf, 375.4 kB.

Ansökan för övrig kost som erbjuds Pdf, 293.7 kB.


Frågor kring mat och måltider

Har du frågor kring måltider inom förskola eller skola är du välkommen att kontakta chef kostenheten eller kökschef/kök på respektive förskola eller skola. Kontaktuppgifter får du via kontaktcenter

KONTAKT

Lina Ekeroth Sandqvist
Kostchef

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

E-post: lina.ekeroth@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: