Vad är ett fritidshem?

Här får du information om fritidshem, en bro mellan skola och fritid.

Den läroplan som gäller i grundskolan gäller också i fritidshemmet. Personalen i fritidshemmen ska stimulera barnens nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmens vardag, att ingå i ett sammanhang och respektera varandra.

Fritidshemmen arbetar med många olika slags verksamheter, som till exempel musik, drama, rörelse, naturvetenskap och miljöfrågor.

Senast granskad/publicerad: