Dalviksskolan F-6

Här finns information om Dalviksskolan, en F-6 skola belägen på västers höjder i Jönköping, i vacker naturnära miljö.

Dalviksskolan.

Vi arbetar utifrån en gemensam målsättning:
Trygghet - Kunskap - Miljö

Dalviksskolan består av en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshemsverksamhet.

Till enheten hör också skolmåltidsverksamhet med tillagningskök.

Vi arbetar systematiskt med framåtsträvande mål. I ledningen och med ansvar för utbildningsenheten finns rektor Louise Hultman. Skolan har även ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

Vi har två förskoleklasser Eken och Lönnen. Arbetslagen hos oss består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Tillsammans ser vi barnets hela dag från 06.00-18.00.

Integration handlar om ett djupare förhållningssätt mellan yrkeskategorier där vi ser till varje barn i alla situationer under hela dagen, vi har en helhetssyn. Lärande och omsorg förenas där båda delarna är lika viktiga.

Välkommen!

Kontakta oss

Dalviksskolan
Dalviksringen 18
554 45 Jönköping

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Louise Hultman

036-10 24 86

Biträdande rektor

Anton Malmqvist

036-10 73 23

IT-pedagog

Magdalena Åstrand


Skoladministratör

Madeleine Brissman

036-10 28 27

Skolsköterska

Catharina Svensson

036-10 24 77

Kurator

Tina Olsson

036-10 28 56

Speciallärare

Camilla Junelind


SpecialpedagogVaktmästare

Anders Järnliden

036-10 61 65

1:e Kock

Anna Melin Berggren

036-10 61 71

Kökschef

Johan Öhlin

036-10 65 17

 *Skolsköterskan har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 13-16. Skolsköterskan svarar i mån av tid. Det går även att tala in ett meddelande. Var noga med att säga numret som skolsköterskan ska ringa.


Dalviksskolans lokala skolråd

Lokala skolrådet ska diskutera och besluta i frågor som är viktiga på just den egna utbildningsenheten. Lokala skolrådet har minst 4 möten under ett år.

Vill du förändra?

På initiativ från Utbildningsnämnden bildades hösten 1996 Lokala skolråd på alla skolor i kommunen. Anledningen till detta var att försöka öka föräldrars och elevers inflytande i skolan.

Mötestiden är 2 h och på kvällstid. Kontakta oss gärna om ni vill påverka verksamheten på Dalviks skolområde.

Lokala skolrådets ordförande

Anna Wickert

Läsårstider 2023/2024

Läsårstider, lov och ledighet för grundskolan hittar du här Länk till annan webbplats.

Stängningsdagar: 16/8, 22/11, 26/1, 23/5

Studiedagar: 18/9, 5/3

Lovdagar: v 44, v 7, v 14, 19 maj och 5 juni

Frånvaroanmälan

Anmäl elevens frånvaro via vår telefontjänst 036-102800 för heldag. Ring före dagens första lektion, dock senast klockan 12!

Du kan också använda frånvarotjänsten i Vklass-appen!

För dig som vill göra din VFU på Dalviksskolan

Välkommen att göra din VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) på Dalviksskolan.

Här möter du utbildade handledare som med glädje och nyfikenhet tar emot dig som student och stödjer dig i din utbildning.

Har du frågor kontakta oss gärna!

Linda Warolin
VFU-ansvarig

E-post: linda.warolin@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: