Flahultsskolan 7-9

Här finns information om Flahultsskolan, en 7-9 skola i Norrahammar, söder om Jönköping. Skolan ligger i ett sportcentrum med stora möjligheter för idrottsaktiviteter.

Flahultsskolan på vintern.

Ledorden i skolan är trygghet och kunskap.

Flahults utbildningsenhet servar Tabergsådalens närsamhällen (Månsarp, Taberg och Norrahammar) med utbildning. Flahults utbildningsenhet betonar verksamhet och förhållningssätt som skapar trygghet och kunskapsutveckling i en vänlig och välkomnande arbetsmiljö.

Flahultsskolan, en skola i moderna lokaler belägen mitt i ett sportcentrum. Här möts intresserade elever och skickliga pedagoger med syfte att betona möjligheter framför hinder.

Varje år 7, 8 och 9 bildar en arbetsenhet med en egen hemvist i skolan. Varje hemvist har egen entré, eget uppehållsrum med klassrum och personalarbetsrum i direkt anslutning. Som elev behöver man inte passera någon annan hemvist för att komma till sin egen. I skolans hjärta finns bemannat biblioteket och elevcafé.

Flahultsskolan har en utemiljö med generös tilltagen skolgård där det finns möjlighet till många rastaktiviteter för eleverna.

Skolan ligger i samma område som en fotbollsarena, en sporthall, ett inomhusbad, en tennisanläggning och ett spårområde med löpar- och skidspår vilket gör att möjligheterna för idrotten är optimala.

Läsårstider 2023/2024

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro för ditt barn på två sätt.

  1. Ringa till den automatiska telefontjänsten 036-10 28 00
  2. Föra in direkt i frånvarosystemet under länken självservice "Inloggning till Vklass och Barnwebben".  

Det är viktigt att sjukanmälan görs innan ert barns skoldag börjar. Så länge sjukdomen fortgår måste ny anmälan göras varje dag. 

Genom självservicen går det också att se registrerade frånvarotillfällen. Vårdnadshavare får också automatiskt ett e-postmeddelande varje dag det är oanmäld frånvaro på en elev. Förutsättningen är att man loggat in och registrerat sin e-postadress.

Ledighetsansökan

Ni som vårdnadshavare kan nu ansöka om ledighet för ditt barn via Vklass.

Kontakta oss

Skolans adress

Flahultsskolan
Vallgatan 1
562 33 Norrahammar

Arbetslag på Flahultsskolan

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Ellinor Magnusson

036-10 37 65

Biträdande rektor

Erik Norman

036-10 36 89

Skolhandläggare

Emma Carlsson

036-10 36 92

Specialpedagog

Hanna Larsson

036-10 36 96

Speciallärare

Andreas Ydreborg

Malin Held

073-064 48 52


Kurator år 7-9

Elin Bäckman

036-10 55 23

Skolsköterska

Louise Karlsson

036-10 37 12

Studie- och Yrkesvägledare SYV

Sara Falltorp

036-10 37 10

Vaktmästeriet

Hans Idebäck


036-10 36 99

070-610 36 20

Vaktmästeriet

Zaim Hibic

073-868 33 76

036-10 37 62

Skolmåltidsföreståndare

Britt Lorentzon

036-10 36 83

Stefan Farmansson, Fritidsledare, telefon 072-207 47 10

Resurscentrum, telefon 070-612 53 59

Senast granskad/publicerad: