Hovslättsskolan F-6

Här finns information om Hovslättskolan F-6. Hovslättsskolan ligger centralt i samhället nära till grönområde, idrottsplats, affärer och kollektivtrafik.

Hovslättsskolan sedd utifrån.

Våra ledord är ”trygghet, kunskap och glädje”. Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga och trivas på vår skola.

På vår skola arbetar alla pedagoger tillsammans för våra elever från förskoleklass till och med skolår 6.

Skolan har ca 380 elever från förskoleklass till år 6. På Hovslättskolan finns fyra fritidshemsavdelningar.

Styrdokumenten för utbildningsenhetens verksamhet utgörs av skollag, grundskoleförordning, Läroplan för grundskolan (LGR22)

Läsårstider

Skolmåltid

På Hovslättskolan har vi ett stort fint kök där våra kokerskor lagar en fantastisk skolmåltid! Varje dag serveras två rätter där en av dem är ett vegetariskt alternativ.

 Skolmaten är en gratis app till din mobiltelefon eller surfplatta.

Följ gärna @hovslattskolan_kok på Instagram och se vad som händer i skolköket!

Din skolmat Länk till annan webbplats.

Trygghet och likabehandling

Ett av alla viktiga uppdrag utbildningsenheten har är att arbeta för att alla barn/elever känner sig trygga i vår verksamhet.

Till vår hjälp har vi bland annat Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver det kontinuerliga arbetet med främjande trygghetsarbete, kartläggning och förebyggande åtgärder.

Hovslättskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa på Vklass.

En uppföljning av vårt arbete sker fortlöpande under året genom erfarenhetsutbyte i arbetslag, på arbetsplatsträffar, vid olika möten och konferenser.

Kvalitetsarbete

Hovslättsskolan arbetar strukturerat utifrån Skollagen med det Systematiska kvalitetsarbetet. Att planera, genomföra, följa upp och utvärdera vårt arbete är centralt i vårt uppdrag- för att utveckla och ha en hög kvalitet

Bibliotek och IT

Vårt skolbibliotek är en lugn plats där det finns möjlighet läsa eller arbeta ostört, men även en stimulerande miljö med ett brett utbud av böcker.

Vi har ett biblioteksråd, med två representanter från varje klass på mellanstadiet, som är aktiva i inköp av nya böcker.

Skolbiblioteket är öppet varje dag under skoldagen, samt under fritidshemstid.

Vi har en IT-pedagog som bland annat utvecklar elevernas IT-färdigheter. Målsättningen är att alla elever på Hovslättskolan ska ha med sig "en minsta gemensamma nämnare" vad det gäller IKT-färdigheter.

Sjukanmälan

Ni anmäler frånvaro på Vklass.

Antingen loggar Ni in på vklass (mobilt bank-ID) eller

Appen Vklass på surfplatta eller smartphone. Ni loggar då in med de uppgifter ni fått hemskickade i brevlådan.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Barn och elevhälsa

Elevhälsoteamet består av rektor, skolkurator, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och kontaktpsykolog.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakta elevhälsan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Dag och information

Skolsköterska åk 1–6

Therese Bergsten

036-10 37 52

Arbetar måndag, tisdag, onsdag och fredag.
Om jag inte kan svara kan du tala in meddelande så ringer jag så snart jag kan.

Skolläkare

Jenny Lorefors

Tidsbokning genom Therese Bergsten


Skolkurator

Jennie Aspegren Johansson

036-10 25 82

Arbetar måndag – fredag.
Du kan vända dig till mig när du behöver stöd, vägledning eller har bekymmer som oroar. Jag kan hjälpa dig vidare.

Specialpedagog

Sara Karlsson

036-10 37 82

Arbetar måndag – torsdag.
Du kan vända dig till mig när det gäller elever i förskoleklass, åk 1, åk 2 och åk 3 (HT).

Speciallärare

Angelica Hökenklo

036-10 37 72

Arbetar måndag–fredag. Du kan vända dig till mig när det gäller elever i åk 3 (VT), åk 4, åk 5 och åk 6.

 

Kontakta oss

Hovslättskolan
Västra Hällstorpsvägen 4
556 26 Jönköping

Telefon 036-10 37 61
Fax 036-10 37 65

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Lina Pantzar Reilly

036-10 37 60

Biträdande rektor

Anna Jakobsson

 036-10 37 61

Skoladministratör

Annika Lind

036-10 54 41

Kurator

Jennie Aspegren

036-10 25 82

Skolsköterska

Therese Bergsten

036-10 37 52

Speciallärare

Angelica Hökenklo

036-10 37 72

Specialpedagog

Sara Karlsson

036-10 37 82

Vaktmästare

Peter Gustafsson

036-10 37 56

Arbetslag

Fritidshem

Mer om Hovslättsskolans fritidshem

Senast granskad/publicerad: