Slättenskolan F-6

Slättenskolan är en F-6 skola som ligger i Norrahammar i södra delarna av Jönköping. Tillsammans med Brodalsskolan bildar vi Hammardalens skolområde.

På Slättenskolan finns förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har också 4 fritidshem, Tellus, Saturnus, Jupiter och Neptunus. På skolan går det cirka 225 elever och på fritids cirka 135. Runt dessa barn jobbar cirka 25 vuxna. Vi jobbar i arbetslag där vi har legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Rektor Sofie Öjfelt och biträdande rektor Catarina Markus har tillsammans ansvaret för enheten. Det finns också ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

Vi strävar efter att alla elever och vuxna ska ha en god arbetsmiljö som främjar lärande, utveckling samt skapar: lust, glädje och värme.

Slättenskolan är en VFU-skola och tar emot elever från Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings University.

Slättenskolan hittar du söder om Jönköping i vacker naturnära miljö. Vi arbetar systematiskt med enhetens prioriterade mål.

I personalgruppen finns olika kompentenser som vi ser som en tillgång för elevens lärande och utveckling. Vi använder våra olika kompetenser för att på bästa sätt skapa en utvecklande och lärorik dag för varje elev. Vi har ett gemensamt förhållningssätt där vi ser "hela barnet hela dagen".

Helhetssyn på eleven och lärandet

Vi vill skapa  nyfikenhet, vilja och lust att lära hos varje elev genom att tillhandahålla varierande och stimulerande undervisning och omsorg.

Lärandet utgår från elevens behov, erfarenhet och tänkande. Eleven får utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga. Vi möter varje elev med respekt och värme.

Läxor är alltid väl förankrade i skolan och ges inom olika arbetsområden.

Vi använder bra och aktuella läromedel och digitala utrustning som till exempel dator, iPad och interaktiva skrivtavlor.

Vi utnyttjar naturen i vårt närområde och Smedjehov och Flahultsbadet. Vi promenerar oftast till de olika aktiviteterna i närområdet.

För att skapa en lugn och avkopplande miljö i matsalen har vi alltid minst 5 tysta minuter när vi äter.

Föräldraråd, Forum för samråd

Vid varje skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Skollagen 4 kap. §12-14:
Vårdnadshavare för barn/elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Inom ramen för sådana forum ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns "Forum för samråd" och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd enligt ovan.

Om ni vill framföra en fråga eller ärende till föräldrarådet tar ni kontakt med klassföräldrarna i ert barns klass, som då kan föra det vidare till representanterna i föräldrarådet.

Kontakta oss

Slättenskolan
Södra Skolgatan 3
562 31 Norrahammar

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sofie Öjfelt

036-10 36 91

Biträdande rektor

Catarina Markus

036-10 35 17

Skolsköterska

Christina Larsson

036-10 37 21

Kurator

Selma Kovacevi

036-10 25 62

Skolsocionom

Katrin Mallo

036-10 25 19

Skolmåltidsföreståndare

Annica Kronåker

036-10 37 09

Skoladministratör

Nada Asio

036-10 52 09

Vaktmästare

Peter Johansson

036-10 36 39

Specialpedagog

Elisabeth Ståhl

036-10 36 66

Speciallärare

Siv Heinevik

073-045 92 61

Sjukanmälan Vklass


036-10 28 00Senast granskad/publicerad: