Strömsbergsskolan F-3

Strömsbergsskolan ligger i ett naturskönt område, strax söder om Jönköpings centrum. Här går drygt 100 elever. På skolan finns också fritidshem.

Skolgården är stor, det finns utrymme för lek och andra uteaktiviteter för alla årstider. Där finns en liten skog, "Lillskogen" kallad, fotbollsplan, basketplan, pulkabacke, många gräsytor, fruktträd, lekställningar med sandlåda och asfalterade ytor som inbjuder till allsköns aktiviteter.

Trevliga elever, professionell personal, trevlig utemiljö och bra lokaler gör Strömsbergsskolan till en attraktiv skola.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Strömsbergsskolan bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete av kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Vi har flera arbetsgrupper på skolan som förstärker det systematiska kvalitetsarbetet.

Inflytande och samarbete

Elever:

Vårdnadshavare:

Strömsbergsskolans fritidshem

  • Rubinen
  • Safiren
  • Pärlan

Ljungarums skolområde

Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av två skolor: Strömsbergsskolan F-3 och Ljungarumsskolan F-6. Sammanlagt har Ljungarums skolområde ca 350 elever och personalen består av ca 50 personer. Eleverna på Strömsbergsskolan går i åk F-3 för att därefter flytta över och gå åk 4-6 på Ljungarumsskolan.

Inom skolområdet vill vi samarbeta och samverka så mycket vi kan mellan skolorna. Vi ser de två olika skolorna som en möjlighet till att utveckla vårt arbete för en likvärdig skola.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Strömsbergsskolans elevhälsoteam ingår:

  • rektor
  • biträdande rektor
  • specialpedagog
  • skolsköterska
  • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Strömbergsskolan
Inre Ljungarumsvägen 25
553 07 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ann-Christin Bomberg

036-10 7110

Biträdande rektor

Stefan Lindberg

036-10 38 74

Biträdande rektor

Fredrik Nordenankar

036-10 79 26

Administratör

Marie Lundberg

036-10 62 56

Skolsköterska, mottagning måndag-fredag

Liselotte Folkesson

036-10 61 27

Skolkurator

Linda Tanriver

036-10 20 48

072-203 18 58

Kökschef

Heidi Lihavainen

036-10 55 89

Vaktmästare

Andreas Jenå

076-126 15 88


Senast granskad/publicerad: