Torpaskolan F-6

Välkommen till Torpaskolan F-6, en mötesplats för kunskapsbildning där elever och personal lär och utvecklas tillsammans för att kunna möta framtiden.

Barn som står framför Torpaskolan.

Skolan rymmer idag ca. 440 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt åtta fritidshemsavdelningar.

Närmare 70 vuxna är med och formar dessa elever – vår framtid. Eleverna lär, upplever och utvecklas för framtiden. Gammalt och nytt blandas i en häpnadsväckande atmosfär där breda stentrappor, stora fönster och högt i tak ger ljus och framtid.

Torpaskolan är en av kommunens övningsskolor

I samarbete med högskolan kommer Torpaskolan att ansvara för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) av grundlärare F,1-3 och grundlärare 4-6. Studenterna kommer att höra till vår skola under hela sin studietid.

På hösten 2015 kom våra första åtta studenter.

Trygghet och likabehandling

Alla barn har rätt att känna trygghet och trivas på skolan. Vad gör jag om mitt barn blir utsatt för kränkande behandling?

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skollagen 5 Kap.

Det är viktigt att ingripa direkt när någon form av kränkning upptäcks.  Du kan antingen prata med någon i trygghetsteamet,  din klassläraren eller direkt med rektor. Det är viktigt att så snabbt som möjligt få igång en dialog. Att ta tag i situationen direkt ger signalen att det är något som inte godtas.

Torpaskolans skolmåltid

Restaurangen ligger i källaren på Torpaskolan och är skolans matsal. Där serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag.

Vi är stolta över att kunna servera två alternativa maträtter varje dag.

För de elever som behöver specialkost finns en ansökan om specialkost som ni lämnar till skolan. Blanketten finn på Jönköpings kommuns hemsida.

I matsalen arbetar Zorica, Camilla, Ahlam, Jenny och Ulrich.

Länkar

Veckans meny Länk till annan webbplats.

Torpaskolans förskoleklasser

På Torpaskolan finns det tre förskoleklasser. Alfa, Beta och Gamma.

  • Leken är ett prioriterat område. Arbetssättet ska i alla delar värna om barnens egen lek. I leken tränar barnen socialt samspel och bearbetar intryck från sin vardag. Vi lär oss när vi har roligt och är stimulerade, när vi gör saker och rör oss, när vi ser, hör och tar i saker.

  • Rörelseutveckling. Vi månar om våra barns hälsa genom idrott, rörelselekar och utflykter. Barnen erbjuds möjlighet till en allsidig rörelseutveckling genom lustfyllda övningar, som syftar till att ge styrka, smidighet och utmaningar. Trots skolans centrala stadsläge har vi gångavstånd till skog, sjöar och flera av Jönköpings stora parker, som vi ofta besöker.

  • Social och känslomässig kompetens. Vi i förskoleklasserna ser som en av våra viktigaste uppgifter, att barnen utvecklar social och känslomässig kompetens. D.v.s. utvecklar en förmåga att vara i grupp, kommunicera, lyssna, förstå instruktioner, följa regler, lösa konflikter, leka och samarbeta på olika sätt. 

  • Matematik och språklig medvetenhet. Senare tids forskning betonar vikten av att tidigt stimulera barnens språk och kommunikation. Vi arbetar dagligen med språklig medvetenhet, där vi utgår från Bornholmsmodellen och Språkbiten. Barnen deltar i strukturerade språklekar vars syfte är att skapa tillfälle till reflektion och upptäckter omkring tal- och skriftspråk.

    I matematiken görs barnen uppmärksamma på matematik i vår vardag och i den dagliga verksamheten. De ges möjlighet att upptäcka, jämföra och reflektera omkring begrepp, mängder och antal.

Välkommen att besöka oss i Förskoleklasserna på Torpaskolan!

Torpaskolans fritidshem

På Torpaskolan har vi åtta fritidshemsavdelningar.

De yngre elever går på fritidshem Alfa, Beta, Gamma, Omega/Zeta eller Delta/Sigma och våra äldsta elever går på fritidshemmet Epsilon.

Våra öppettider är från kl. 06:00 till 19:00 om behov finns. Du kan fylla i ditt barns tider på Barnwebben på Jönköpings kommuns hemsida eller direkt till den fritidshemsavdelning där ditt barn går.

För att vi ska kunna planera vår verksamhet och öppettider, vi vill att du meddelar förändrade tider senast 14 dagar i förväg.

Det är inte varje fritidsavdelning som har öppet på morgon och sen eftermiddag. För att utnyttja våra resurser är det i Alfa fritidshem som har jouröppet från kl. 06:00 för elever i förskoleklass och år 1. Omega har öppet från 06:30 för elever år 2-6. Beta fritids tar hand om eleverna efter kl. 17:00.

Du är hjärtligt välkommen att besöka ditt barns fritidshem när som helst och/eller höra av dig om det är något du undrar över.

Arbetslag och telefonnummer

Torpaskolan är organiserad i åtta arbetslag

Kontakta oss

Adress
Torpagatan 13B
553 33 Jönköping

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jonna Nilsson

036-10 66 78

Biträdande rektor

Lotta Lagö

036-10 63 75

Biträdande rektor

Jimmy Sundhall

036-10 75 69

Skoladministration

Ewa Winberg

036-10 75 58

0724-69 08 24

Vaktmästare

Mladinko Nerac

036-10 63 86

0725-74 93 50

Skolsköterska

Camilla Bogren

036-10 63 81

Kurator

Josefin Holmgren

036-10 66 12

1:e kock

Gabriel Chamhi

036-10 63 79

Kökschef

Johan Öhlin

036-10 55 96

Specialpedagog

Isa Persson

0725-89 11 93

Speciallärare

Malin Rehnström

0734-32 59 85

Speciallärare

Malin Wintenby

0790-99 19 31

IT-pedagog

Gunilla Widell Redenfors

0730-85 35 39

Sjukanmälan

Via Vklass

036-10 28 00


Senast granskad/publicerad: