Torps skola F-6

Torps skola.

Upptagningsområdet för skolan är elever från Trånghalla, Torp och vissa områden väster om Kortebovägen.

Utformning av skola och utemiljöer

Skolan är i två våningar. Förutom klassrum finns det i anslutning till skolan idrottshall i fullstorlek, tillagningskök, NO-lab och ett mediatek med tillhörande skolbibliotek.

Fritidshemmen och förskoleklass har egna lokaler inom skolan.

Utomhus har eleverna ha tillgång till uteklassrum, skolskog och en aktivitetsplan för olika idrottsaktiviteter.

Torps skola är en VFU- skola.

Rutiner vid sjukanmälan på Torps skola

Sjukanmäl via Vklass eller telefon  036-10 28 00.

De elever som har omsorg innan skoldagen börjar anmäler direkt till respektive fritidshemsavdelning.

Läsårstider

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Studiedagar läsåret 2022/2023


Stängningsdagar, planeringsdagar för fritidsverksamheten läsåret 2022/2023

 

Elevhälsan

Skolsköterskor och skolläkare är en del i den samlade elevhälsan och har där ett gemensamt ansvar att bevaka så att skolan bidrar till goda och trygga uppväxtvillkor. Hälsa och lärande går hand i hand.

Den medicinska delen av elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål, och arbetar för att eleverna ska må bra och få kunskap om livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

Under skoltiden har du och ditt barn, flera gånger möjlighet att få träffa skolsköterskan t.ex. i samband med hälsosamtal och vaccinationer.

Alla elever har också möjlighet att söka upp sin skolsköterska under skoldagen om man skulle vilja prata om något särskilt.

Både elever och föräldrar är alltid välkomna till skolsköterskan med frågor av olika slag. Det kan t.ex. handla om ont i magen eller huvudet, oro, ledsenhet eller frågor om hälsa och livsstil. Vi kan också hjälpa dig/er vidare till andra mottagningar eller personer om det behövs.

Skolsköterska 

Annika Fast kommer börja 11/8 på Torps skola.

Skolläkare

Maria Lind kommer till skolan ett par ggr/termin, tid bokas genom skolsköterskan.

Kurator

Svjetlana Glavas Svensson

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam där vi arbetar för att skapa en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Med föräldrarnas samtycke erbjuds individuella stödsamtal till eleverna och som en del i skolans förebyggande arbete jobbar kuratorn i helklass utifrån ett speciellt tema samt i mindre tjej-och killgrupper.

Anledningarna till att kontakta kuratorn kan vara många, bl.a. att det finns ett behov att prata om relationer med kompisar, utanförskap i skolan, oro, frustration och ångest som påverkar skolan och som har uppmärksammats av skolpersonal eller anhöriga. Ibland vill man helt enkelt prata av sig.   

Du som förälder/anhörig är välkommen att höra av dig om du vill samtala kring oro/bekymmer som rör ditt barn eller för rådgivning om vart du kan vända dig vidare.

Kontakta oss

Adress
Skolgången 1
564 34 Bankeryd

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sofia Friberg Wissö

036-10 65 37

Skoladministratör

Maja Randelovic

036-10 65 40

Vaktmästare

Stefan Hollender

036-10 65 45

Speciallärare

Rebecka Ålander

036-10 64 00

Kurator

Svjetlana G. Svensson

036-10 25 64

Skolsköterska

Annika Fast

036-10 65 41


Kontaktuppgifter

Enhet

Telefon

Torps skolas fritidshem Höjden

036-10 65 92

Torps skolas fritidshem Ängen

036-10 65 94

Torps skola fritidshem Ängen 2

036-10 65 84

Arbetsrum F-klass

036-10 65 48

Arbetsrum åk 1

036-10 65 53

Arbetsrum åk 2

036-10 65 58

Arbetsrum åk 3

036-10 65 65

Arbetsrum åk 4 - åk 6

036-10 65 78


Senast granskad/publicerad: