search
Sök
menu
Meny
Sök

Skola med inriktning

Här finns information om skola med inriktning, en skola med särskilt anpassad lärmiljö. I extraordinära fall kan elever söka skola med inriktning.

Vår utgångspunkt är att alla barn och elever ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov i den vanliga förskole- och grundskoleverksamheten. Endast i undantagsfall ska ett barn eller en elev förflyttas till en annan verksamhet.

I vår kommun finns, i extraordinära fall, möjlighet att gå i en skola där lärmiljön är särskilt anpassad med inriktning kommunikation, AST (autismspektrumtillstånd) eller dövhet och hörselnedsättning.

Om du som vårdnadshavare anser att en sådan miljö är till fördel för ditt barn så finns möjlighet för rektor att tillsammans med vårdnadshavare ansöka till någon av skolorna.

Sista ansökningsdatum är 31/1. Ansökningarna behandlas vid mottagningsmöte i mars, besked om placering ges i april.

Grundskolor med inriktning

Kommunikation, Ljungarumsskolan F-6

Kommunikation, Ljungarumsskolan 7-9

Dövhet och hörselnedsättning åk F-6, Kålgårdsskolan

Dövhet och hörselnedsättning åk 7-9, Junedalsskolan

AST åk7-9, Stadsgårdsskolan 7-9

Särskild skolskjuts

Elever som placeras i Skola med inriktning har rätt att ansöka om skolskjuts då behov finns. Ansökan görs av vårdnadshavare. Läs mer och sök särskild skolskjuts via länken.

Särskild skolskjuts Länk till annan webbplats.