Skola med inriktning

Här finns information om skola med inriktning, en skola med särskilt anpassad lärmiljö. I extraordinära fall kan elever söka skola med inriktning.

Vår utgångspunkt är att alla barn och elever ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov i den vanliga förskole- och grundskoleverksamheten. Endast i undantagsfall ska ett barn eller en elev förflyttas till en annan verksamhet.

I vår kommun finns, i extraordinära fall, möjlighet att gå i en skola där lärmiljön är särskilt anpassad med inriktning kommunikation, AST (autismspektrumtillstånd) eller dövhet och hörselnedsättning.

Om du som vårdnadshavare anser att en sådan miljö är till fördel för ditt barn så finns möjlighet för rektor att tillsammans med vårdnadshavare ansöka till någon av skolorna.

Sista ansökningsdag för AST, kommunikation och dövhet- och hörselnedsättning är 15 november 2022 för skolstart HT 2023. Dessa ansökningar behandlas i januari, besked om placering ges i februari.

Sista ansökningsdag till resursskolan är 15 februari 2023 för skolstart HT 2023. Dessa ansökningar behandlas i mars, besked om placering ges i slutet av mars.

Grundskolor med inriktning

Kommunikation, Ljungarumsskolan F-6

Kommunikation, Ljungarumsskolan 7-9

Dövhet och hörselnedsättning åk F-6, Kålgårdsskolan

Dövhet och hörselnedsättning åk 7-9, Junedalsskolan

AST åk 7-9, Stadsgårdsskolan 7-9

Resursskola, Nordskogens skola 2-9

Skolskjuts för elever som går i grundskola med inriktning

Elever som placeras i Skola med inriktning har rätt att ansöka om skolskjuts då behov finns. Ansökan görs av vårdnadshavare. Läs mer och sök skolskjuts via länken.

Skolskjuts

Beställning av blankett "Ansökan till skola med inriktning"
Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Mari-Ann Isaksson
Samordnare särskola
036-10 26 20