search
Sök
menu
Meny
Sök

Attarpsskolan 7-9

Välkommen till oss på Attarpsskolan 7-9 i Bankeryd. Vi erbjuder en skola där kreativitet och lärande står i centrum. Vi har välutbildad personal, fantastiska faciliteter och ett fokus på hälsa och musik.

Attarpsskolan sedd utifrån.

Attarpsskolan är belägen ca 1 mil nord/väst om Jönköping. Vi är i dagsläget en 7-9 skola med ca 430 elever. Varje årskurs är knuten till ett arbetslag av välutbildade lärare.​

Idrott för bättre hälsa

I Bankeryd är idrottsintresset stort och vi inom skolan vet att elever som rör på sig oftast presterar bättre. Därför har våra elever 145 minuter idrott/vecka. Förväntningarna på eleverna är också höga och det bidrar till att vi har en tradition av hög behörighet till gymnasiet.

Trygghet

Attarpsskolan åk 7-9 är en skola där våra elever känner sig trygga. 98% av våra elever uppger i vår likabehandlingsenkät att de känner sig trygga varje dag på Attarpsskolan. Vi har ett likabehandlingsteam som arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och trivas varje dag. 

Kontakta oss

Adress
Attarpsvägen 7
564 33 Bankeryd

Skolledning

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Susanne Rydberg

036-10 65 07

Biträdande rektor

Therese Hulusjö

036-10 65 16

Administration

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skoladministratör

Jeyhuna Bayramova

036-10 65 03

IT-administratör

Andreas Ogenblad

036-10 60 95

Kurator

Emelie Rogö

036-10 65 08

SYV

Louise Mauritzson

036-10 78 38

Skolhälsovård

Lise-Lotte Carlson

036-10 65 14

Kökschef

Damir Eminovic

036-10 65 17

Vaktmästare

Per Lycklund

036-10 65 11

Speciallärare

Karin Ingemalm

036-10 73 06

Speciallärare

Yelda Yildiz

036-10 69 54

Specialpedagog

Marica Smedberg

036-10 79 61

Fritidsledare

Stefan Karlsson

036-10 65 13

Praosamordnare

Stefan Karlsson

036-10 65 04


Frånvaroanmälan

Du kan anmäla frånvaro för ditt barn via Vklass (app eller webb).

Vid sjukdom måste du som vårdnadshavare sjukanmäla ditt barn varje dag. Lärarna ser anmälningen direkt i sin dator. Gör gärna detta så tidigt som möjligt under dagen.

Ledighetsansökan

Eventuella ledigheter beviljas av rektor. Du som vårdnadshavare ansöker om ledighet för ditt barn i Vklass. I menyvalet Ledighetsansökan fyller du i den information som behövs. Svar på ledighetsansökan kommer till den e-postadress som du har registrerad i Vklass.

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Skolhälsan

Skolhälsovården omfattar alla barn och ungdomar i förskoleklass, grund- och gymnasieskola, särskola och gymnasiesärskola. Tillsammans med skolans pedagogiska personal och övriga medarbetare inom elevvården är skolhälsovården en viktig del i elevvårdsarbetet, både när det gäller förebyggande hälsoarbete och att tidigt upptäcka elever som behöver särskilt stöd. Skolhälsovården fungerar som elevernas företagshälsovård och deltar aktivt i skolans miljöarbete.

Prioriterade arbetsområden

 • Elever i behov av särskilt stöd
 • Elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö
 • Livsstilsrelaterade hälsorisker
 • I Skollagen beskrivs skolhälsovårdens mål: Att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.


Kontaktuppgifter åk 7-9

Titel

Namn och e-post

Tfn

Tid

Skolsköterska

Lise-Lotte Carlson

036-10 65 14

mån-tors kl 07.30-16.00
fre kl 07.30-15.00
Mottagningstid:
mån-fre kl 11.00-12.00

Skolläkare

Maria Lind

Nås via skolsköterska


Kurator

Emelie Rogö

036-10 65 08

mån-fre kl 08.00-16.00

Viktigt att tänka på
Det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom som övre luftvägsinfektion/influensa och maginfektion som tex. vinterkräksjuka. Minst en dags feberfrihet före återgång till skolan och två dagars symtomfrihet vid vinterkräksjuka. Detta för att hålla nere smittspridningen på skolan för alla elever men särskilt för extra infektionskänsliga elever som just nu finns på skolan. Vid snuva och hosta utan feber får allmäntillståndet avgöra.

Vid infektionstider
Tänk på att en god handhygien är det bästa skyddet.

TVÄTTA HÄNDERNA OFTA !

Resurscentrum (RC)

För att skolan ska kunna tillgodose alla elevers rätt till stöd finns Resurscentrum, vårt RC, en flexibla resursorganisation varifrån skolans samlade resurser utgår.

Av RC kan elever få stöd i skolarbetet i större eller mindre omfattning, som extra anpassningar eller i form av särskilt stöd. Målet är att samtliga elever som är i behov av stöd, ska få det. Skälen till varför elever har behov av stöd från RC varierar stort, allt från inlärningssvårigheter, behov av lugn miljö, mindre sammanhang, psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter till svårigheter på det sociala planet.

Vi strävar efter att ha en flexibel organisation där elevens behov ska styra hur stödet ges. Det innebär att det stöd som personalen på RC ger sker på RC likväl som i klassrummet. Genom att finnas med ute i klasserna når vi ut till stor del av skolans elever.

I elevhälsoteamet på skolan är RC en viktig del. Medvetet försöker vi att inte uppfattas som en exkluderande verksamhet utan som en del i det ordinarie arbetet.

Personalen som är knuten till RC idag är en specialpedagog, två speciallärare och 3 resurspersoner med mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete.
Förutom att stötta elever på RC och ute i klassrummen är personalen också högst delaktiga på arbetslagsmöten som ett kitt mellan RCs och övriga skolans verksamhet.
Resurscentrum erbjuder:
 • Stöd allt från enstaka lektioner till hela skoldagen på RC
 • Anpassad studiegång: ämne kan förläggas till RC
 • Stöd vid inlärningssvårigheter/koncentrationssvårigheter
 • Stöd i klass
 • Alternativa verktyg
 • hjälp att strukturera sin dag/vecka
 • Stöd i socialt samspel/konfliktsituationer
 • Reträttplats i lugn miljö
 • Läxhjälp
 • Stöd till hemmasittare
 • Lovskola
 • Likabehandlingsteamet = LBT
 • Nätverk mellan skola, polis och fritidsförvaltning

Musikklass

"Musik är det enda språk som inte behöver översättas"

På skolan finns ett stort musikintresse. I varje årskurs, åk 7-9, har vi en musikklass. Till musikklassen söker man från åk 6. Eleverna som går i musikklass har musik på schemat varje dag där de får chansen att bredda och fördjupa sig inom musiken. Våra elever deltager i olika musikevenemang såsom Star for life. 

Eleverna i musikklass åk 9 avslutar sina år i musikklass med att själva komponera låtar som släpps på en samlingsskiva. Låtarna framförs på vårt årliga releaseparty dit nära och kära är välkomna!

Vill du veta mer om våra musikklasser?

Kontakta vår musiklärare Anna Åkesson; anna.akesson@jonkoping.se

Mediateket

Välkommen till ditt lärcentrum och vårt vardagsrum. Studiecoachning, bokblogg, webresurser för elever och pedagoger, informationssök och bokutlåning.

Mediatekets bokblogg "bokhyllan", Attarpsskolan Länk till annan webbplats.

Skolmåltid

Skolmåltiden på Attarpsskolan 7-9 ger alla elever en trevlig matupplevelse och den ork de behöver för att prestera på en hög nivå under hela dagen.

På Attarpsskolan har vi ett tillagningskök, dvs. att vi tillagar maten både för egen del och för andra enheters del. Varje dag har vi elever från år 8 som hjälper till i verksamheten med att torka bord, plocka bestick och att serva där det behövs hjälp. Detta är i ett led i att eleverna ska vara delaktiga i olika delar av verksamheten.

Skolmåltid i Jönköpings kommun