search
Sök
menu
Meny

Barnarpsskolan

Barnarpsskolan och delar av skolgården

På vår skola arbetar vi för att alla barn skall känna sig trygga, respekterade och uppskattade. Vi ser, hälsar och lyssnar på varandra.

Barnarp ligger ca 10 km från Jönköpings centrum. Med hjälp av vår skolskog kan vi tillvarata den fantastiska omgivning vi befinner oss i. Vi har en väl fungerande rastverksamhet som vi är stolta över på skolan.

Vi arbetar aktivt med att ALLA elever ska trivas tillsammans med både kompisar och oss vuxna.

De vardagliga situationerna utvärderas kontinuerligt med eleverna. Med stigande ålder är eleverna mer delaktiga i målarbetet. En viktig del i arbetet med målen är att göra eleverna förtrogna med Lgr 11 och kursplanerna. Regelbundna aktiviteter där eleverna upplever inflytande och delaktighet är: klassråd, elevråd, matråd, planeringsråd samt arbete med loggböcker.

Trygghet och likabehandling

Alla elever SKA vara trygga i våra fritidshem och på vår skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet — en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

pdf: Likabehandlingsplan 18/19 (pdf, 1.3 MB)

Barn och elevinflytande

Eleverna får möjlighet att påverka planeringen av verksamheten vid sk stormöten, där gruppen möts och diskuterar samt prioriterar önskvärda aktiviteter. Ytterligare en möjlighet till inflytande och delaktighet är den önskelåda som finns på varje fritidshem. Där kan eleverna löpande skriva förslag på innehåll i verksamheten.

De vardagliga situationerna utvärderas kontinuerligt med eleverna. Med stigande ålder är eleverna mer delaktiga i målarbetet. En viktig del i arbetet med målen är att göra eleverna förtrogna med Lgr 11 och kursplanerna. Regelbundna aktiviteter där eleverna upplever inflytande och delaktighet är: klassråd, elevråd, matråd, planeringsråd samt arbete med loggböcker.

Kontakta oss

Barnarpsskolan
Mobrovägen 5
556 31 Jönköping

Telefon personalrum 036-10 39 07.

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Eva Engström

036-10 39 08

Biträdande rektor

Christian Syversen

036-103911

Skoladministratör

Ellinor Hellquist

036-103947

Specialpedagog

Lina Lokko

 036-103917

072 5748905

Speciallärare

Linda Starby


Speciallärare

Maria Dahlberg


Skolsköterska

Monica Küch Pettersson

036-10 39 50

076-12 57 576

Skolkurator

Emma Olofsgård

036-10 39 13

Vaktmästare

Anders Heinhagen

036-10 39 01

(070-69 46 187)

Skolmåltid

Anders Färber

036-10 39 04

Fritidshem

OBS! De mobiltelefonnummer som står inom parantes används i första hand till SMS och meddelanden.

  • Gläntan, telefon 036-10 39 24 (072-57 49 440)
  • Ravinen, telefon 036-10 39 03 (072-57 49 438)
  • Klippan, telefon 036-10 39 12 (072-57 49 437)
  • Backen, telefon 036-10 38 48 (072-57 49 441)
  • Klubben, telefon 036-10 25 69 (076-78 44 120)
  • Ängen, telefon 036-10 38 62 (072-57 09 067)