search
Sök
menu
Meny

Barnarpsskolan

Barnarpsskolan sedd utifrån

På vår skola arbetar vi för att alla barn skall känna sig trygga, respekterade och uppskattade. Vi ser, hälsar och lyssnar på varandra.

Barnarp ligger ca 10 km från Jönköpings centrum. Med hjälp av vår skolskog kan vi tillvarata den fantastiska omgivning vi befinner oss i. Vi har en väl fungerande rastverksamhet som vi är stolta över på skolan.

Vi arbetar aktivt med att ALLA elever ska trivas tillsammans med både kompisar och oss vuxna.

Trygghet och likabehandling på Barnarpsskolan

Alla elever SKA vara trygga i våra fritidshem och på vår skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet — en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.