search
Sök
menu
Meny

Flahultsskolan

Flahultsskolan är en 6-9 skola belägen i Norrahammar strax söder om Jönköping. Ledorden i skolan är trygghet och kunskap.

Flahultsskolan på vintern.

Flahults utbildningsenhet servar Tabergsådalens närsamhällen (Månsarp, Taberg och Norrahammar) med utbildning. Flahults utbildningsenhet betonar verksamhet och förhållningssätt som skapar trygghet och kunskapsutveckling i en vänlig och välkomnande arbetsmiljö.

Flahultsskolan, en skola i moderna lokaler belägen mitt i ett sportcentrum. Här möts intresserade elever och skickliga pedagoger med syfte att betona möjligheter framför hinder.

Varje år 6, 7, 8 och 9 bildar en arbetsenhet med en egen hemvist i skolan. Varje hemvist har egen entré, eget uppehållsrum med klassrum och personalarbetsrum i direkt anslutning. Som elev behöver man inte passera någon annan hemvist för att komma till sin egen. Kunskapsmässigt centrum i skolan är biblioteket. Där finns personal och utrustning för avancerad informationssökning. Skolan har modern teknisk utrustning med bl.a. "Smartboards" i varje klassrum.

Den gamla aulan är omgjord till den nya Flahultssalen och en ny musikinstitution. Flahultssalen har biografstandard på bild och ljud, scenen är väl ljussatt och lämpad för scenisk framställning i linje med elevernas intresse för musik, sång, dans och drama.

Utemiljön bygger på begreppen trygghet, skönhet och aktivitet. En multisportarena med konstgräs och sarg ger möjlighet till allehanda bollsporter under elevernas raster.

Skolan ligger i samma område som en fotbollsarena, en sporthall, ett inomhusbad, en tennisanläggning och ett spårområde med löpar- och skidspår vilket gör att möjligheterna för idrotten är optimala.

Läsårstider 2019/2020

Höstterminen 2020

  • börjar 20 augusti, 2020
  • slutar 22 december, 2020

Vårterminen 2021

  • börjar 7 januari, 2021
  • slutar 11 juni, 2021

Lovdagar, läsåret 2020/2021

Höstlov: Vecka 44

Sportlov: Vecka 7

Påsklov: Vecka 14

Lovdagar: 14 maj

Studiedagar: 21/9, 27/1, 17/5

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaro för ditt barn på två sätt.

  1. Ringa till den automatiska telefontjänsten 036-10 28 00
  2. Föra in direkt i frånvarosystemet under länken självservice "Inloggning till Vklass och Barnwebben".  

Det är viktigt att sjukanmälan görs innan ert barns skoldag börjar. Så länge sjukdomen fortgår måste ny anmälan göras varje dag. 

Genom självservicen går det också att se registrerade frånvarotillfällen. Vårdnadshavare får också automatiskt ett e-postmeddelande varje dag det är oanmäld frånvaro på en elev. Förutsättningen är att man loggat in och registrerat sin e-postadress.

Ledighetsansökan

Ni som vårdnadshavare kan nu ansöka om ledighet för ditt barn via Vklass.

Kontakta oss

Skolans adress
Flahultsskolan
Vallgatan 1
562 33 Norrahammar

Arbetslag på Flahultsskolan

  • Arbetslag 6: 036-10 36 40
  • Arbetslag 7: 036-10 36 94
  • Arbetslag 8: 036- 10 36 02
  • Arbetslag 9: 036- 10 36 70

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Lena Bäckman

036-10 37 65

Biträdande rektor

Henrik Jonsson

036-10 36 89

Skoladministratör

Malin Öblom

036-10 36 92

Specialpedagog

Karin Tonestam

036-10 36 96

Speciallärare

Andreas Ydreborg

Åsa-Maria Johansson

Malin Held

073-0644852


Kurator år 6-9

Elin Bäckman

036-10 55 23

Skolsköterska

Maja Sokolowska

036-10 37 12

Studie- och Yrkesvägledare SYV

Sara Falltorp

036-10 37 10

Vaktmästariet

Anders Johansson
Hans Idebäck

036-10 36 99

Skolmåltidsföreståndare

Sara Hult

036-10 36 83

Resurscentrum, telefon 070-612 53 59