search
Sök
menu
Meny

Flahultsskolan

Flahultskolan är en 6-9 skola belägen i Norrahammar strax söder om Jönköping. Ledorden i skolan är trygghet och kunskap.

Flahults utbildningsenhet servar Tabergsådalens närsamhällen (Månsarp, Taberg och Norrahammar) med utbildning. Flahults utbildningsenhet betonar verksamhet och förhållningssätt som skapar trygghet och kunskapsutveckling i en vänlig och välkomnande arbetsmiljö.

Flahultsskolan, en skola i moderna lokaler belägen mitt i ett sportcentrum. Här möts intresserade elever och skickliga pedagoger med syfte att betona möjligheter framför hinder.

Varje år 6, 7, 8 och 9 bildar en arbetsenhet med en egen hemvist i skolan. Varje hemvist har egen entré, eget uppehållsrum med klassrum och personalarbetsrum i direkt anslutning. Som elev behöver man inte passera någon annan hemvist för att komma till sin egen. Kunskapsmässigt centrum i skolan är biblioteket. Där finns personal och utrustning för avancerad informationssökning. Skolan har modern teknisk utrustning med bl.a. "Smartboards" i varje klassrum.

Den gamla aulan är omgjord till den nya Flahultssalen och en ny musikinstitution. Flahultssalen har biografstandard på bild och ljud, scenen är väl ljussatt och lämpad för scenisk framställning i linje med elevernas intresse för musik, sång, dans och drama.

Utemiljön bygger på begreppen trygghet, skönhet och aktivitet. En multisportarena med konstgräs och sarg ger möjlighet till allehanda bollsporter under elevernas raster.

Skolan ligger i samma område som en fotbollsarena, en sporthall, ett inomhusbad, en tennisanläggning och ett spårområde med löpar- och skidspår vilket gör att möjligheterna för idrotten är optimala. Som elev kan man välja att fördjupa sig i tennis och ishockey som elevens val.