search
Sök
menu
Meny

Grästorpsskolan

Välkommen till oss på Grästorpsskolan som tillhör Råslätts skolområde. Vi finns strax utanför Jönköping i nära anslutning till skog och vacker naturnära miljö.

Grästorpsskolan.

Grästorpsskolan är en liten enhet med ca 100 elever. Den är belägen strax utanför Jönköping och är en grundskola från förskoleklass till årskurs 3 inklusive fritidshemsverksamhet. Idag består enheten av tre homogena klasser år 1, 2 0ch 3.

Vi har två fritidshem, Lärkan och Örnen.
I samma lokaler som fritids finns två Förskoleklasser.

I varje klass arbetar ett arbetslag bestående av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Den pedagogiska grundtanken är att vi ska ta vara på varandras kompetenser för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Kvalitetsarbete

Med utgångspunkt av våra mål utvärderar vi varje år verksamheten i en kvalitetsredovisning där vi också tar fram utvecklingsområden för kommande år.

Rektor heter Athanasios Serakis.

Grästorpsskolan

Skolverksamheten har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshem. Lärarna öppnar vissa dagar på fritids och fritidspedagogerna bedriver undervisning inom områden där spetskompetens finns.

Förskoleklassen har en naturlig del i skoldagen i form av bokstavsarbete tillsammans med årskurs 1 två gånger per vecka och morgonsamlingar i helklass dagligen.

Mentorer

Avdelning

Namn och e-post

År 1

Beatrice Karlsson och Sandra Forsberg

År 2

Susanne Lennartsson

År 3

  Ulrica Steen


Grästorpsskolans Fritidshem

Våra öppettider är kl: 6.30-18.00

Grästorps fritidshem arbetar efter LGR 11.

Lärkan och Örnen har all planering tillsammans. Barnen går emellan avdelningarna och använder alla lokaler efter behov i leken.

Fritids har ett nära samarbete med förskoleklass och skola. Lärarna hjälper till att öppna på fritids och fritidspedagogerna bedriver undervisning inom områden där spetskompetens finns.

På fritidshemmen har vi utvecklat en verksamhetsfolder som innehåller våra mål och riktlinjer. Den används dels som arbetsmaterial och dels som information om vår verksamhet till föräldrarna.

Avdelning

Titel

Namn och e-post

Lärkan

fritidspedagog

Lotta Björklund

Lärkan

fritidspedagog

Frida Viktor
Örnen

fritidspedagog

Eva Wall

Örnen

fritidspedagog

Jonathan OttossonLänkar

Läroplan för fritidshem, Skolverketlänk till annan webbplats

Grästorpsskolans Förskoleklass

Förskoleklassen är indelad i Lärkan och Örnen. Vi planerar vår verksamhet så att vi ska kunna arbeta både enskilt och tillsammans.

I förskolklassen arbetar

Avdelning

Titel

Namn och e-post

Lärkan

förskollärare

Åsa PerssonMarie Brodén

Örnen

förskollärare

Sofia Parsmo


Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha elevens bästa för ögonen. När det behövs upprättar man ett åtgärdsprogram.

Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever. Det finns tillgång till olika resurspersoner i skolan – speciallärare, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer.

För att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, så krävs det samverkan, inte minst mellan lärare och elevhälsa.

Elevhälsoteam

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Rektor

Athanasios Serakis

036-10 23 85

Biträdande rektor

Ann-Christin Bomberg

036-10 71 10

Speciallärare

Ann-Christin Eskdahl

0725-51 65 00

Speciallärare

Jessica Philip

0703-06 26 44

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83

Kontakta oss

Grästorpsskolan
Ejdervägen 3
556 25 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Athanasios Serakis

036-10 24 56

Biträdande rektor

Ann-Christin Bomberg

036-10 71 10

Skoladministratörer


Vela Ojdanic

Viktoria Lann

036-10 67 11

036-10 21 72

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Speciallärare

Kurator

Jessica Philip

Emma Florén

0703-06 26 44

036-10 25 83

Skola

Personalrum

0703-531896

Vaktmästare


0702-71 63 38

Skolmåltid

Eva-Lotte Miller

0703-531685

Fritidshem

Lärkan 

Örnen

0703-529784

036-103746

0725-070298
036-103746