search
Sök
menu
Meny

Grästorpsskolan

Bild på Grästorpsskolans skolgård

Välkommen till oss på Grästorpsskolan som tillhör Råslätts skolområde. Vi finns strax utanför Jönköping i nära anslutning till skog och vacker naturnära miljö.

Grästorpsskolan är en liten enhet belägen strax utanför Jönköping. Skolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 3 inklusive fritidshemsverksamhet. I dag består enheten av två klasser F-2 och två fritidshem, Lärkan och Örnen och av Rapphönan årskurs 3.

Grästorpsskolan är en liten enhet med cirka 85 elever. Vi arbetar i två spår med ett fritidshem kopplat till varje spår.

I varje spår F -2, och åk 3 arbetar ett arbetslag bestående av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Den pedagogiska grundtanken är att vi ska ta vara på varandras kompetenser för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Kvalitetsarbete

På fritidshemmen har vi utvecklat en verksamhetsfolder som innehåller våra mål och riktlinjer.

Vi har också en Fritidsenkät som vi använder var tredje termin. Den hjälper oss att förbättra, förändra och utveckla vår verksamhet.

Med utgångspunkt av våra mål utvärderar vi varje år verksamheten i en kvalitetsredovisning där vi också tar fram utvecklingsområden för kommande år.

Rektor heter Mats Östholm.

Våra fritidshem

Skolverksamheten har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshem. Lärarna hjälper till att öppna på fritids och fritidspedagogerna bedriver undervisning inom områden där spetskompetens finns. Förskoleklassen har en naturlig del i skoldagen i form av bokstavsarbete tillsammans med årskurs 1 två gånger per vecka och morgonsamlingar i helklass dagligen.

Mentorer

Avdelning

Namn och e-post

Rapphönan (År 3)

Ulrica Steen

Lärkan

Amanda Eriksson

Örnen

Susanne Lennartsson

Beatrice Karlsson