search
Sök
menu
Meny

Grästorpsskolan F-3

Välkommen till oss på Grästorpsskolan en F-3 skola som tillhör Råslätts skolområde. Vi finns strax utanför Jönköping i nära anslutning till skog och vacker naturnära miljö.

Grästorpsskolan.

Grästorpsskolan är en liten enhet med ca 100 elever. Den är belägen strax utanför Jönköping och är en grundskola från förskoleklass till årskurs 3 inklusive fritidshemsverksamhet.

Idag består Grästorpsskolan av tre homogena klasser år 1, 2 och 3.

Vi har två fritidshem, Djungeln (F - år 1) och Savannen (år 2 - 5). 
I samma lokaler som Djungeln finns  Förskoleklassen.

Den pedagogiska grundtanken är att vi ska ta vara på varandras kompetenser för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Kvalitetsarbete

Med utgångspunkt av våra mål utvärderar vi varje år verksamheten i en kvalitetsredovisning där vi också tar fram utvecklingsområden för kommande år.

Rektor heter Athanasios Serakis.

Grästorpsskolan

Skolverksamheten har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshem.

Förskoleklassen har en naturlig del i skoldagen i form av bokstavsarbete tillsammans med årskurs 1 två gånger per vecka och morgonsamlingar i helklass dagligen.

Mentorer

År 1: Ulrica Steen och Elina Rickardsson
År 2: Beatrice Karlsson och Sandra Forsberg
År 3 Susanne Lennartsson och Amanda Persson

Grästorpsskolans Fritidshem

Våra öppettider är kl: 6.00-18.00

Grästorps fritidshem arbetar efter LGR 11.

Fritidspedagogerna bedriver undervisning i klasserna inom områden där spetskompetens finns.

På Djungeln arbetar: Frida Victor, Sofie Claesson och
Molly Rotzén.

På Savannen arbetar: Lotta Björklund, Eva Wall, Jonathan Ottosson och Moa Rotzén.


Läroplan för fritidshem, Skolverketlänk till annan webbplats

Grästorpsskolans Förskoleklass

Skolverksamheten har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshem. 

I förskoleklassen arbetar: Åsa Persson och Sofia Parsmo


Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha elevens bästa för ögonen. När det behövs upprättar man ett åtgärdsprogram.

Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever. Det finns tillgång till olika resurspersoner i skolan – speciallärare, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer.

För att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, så krävs det samverkan, inte minst mellan lärare och elevhälsa.

Elevhälsoteam

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Rektor

Athanasios Serakis

036-10 24 56

Biträdande rektorer


Ann-Jeannette Carlander Hättström

Benjamin Barthoma

036-10 24 54

036-10 24 54

Specialpedagog

Jessica Philip

0703-06 26 44

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83


Läsårstider

Kontakta oss

Grästorpsskolan
Ejdervägen 3
556 25 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Athanasios Serakis

036-10 24 56

Biträdande rektorer


Ann-Jeannette Carlander Hättström

Benjamin Barthoma


Skoladministratör

Viktoria Lann

036-10 21 72

Skolsköterska

Liselotte Folkesson

036-10 64 55

Specialpedagog

Jessica Philip

0703-06 26 44

Kurator

Emma Florén

036-10 25 83

Skola

Personalrum

0703-53 18 96

Vaktmästare


0702-71 63 38

Skolmåltid

Eva-Lotte Miller

0703-53 16 85

Fritidshem

Djungeln


Savannen

0703-52 97 84

0725-07 02 98
036-10 37 46