search
Sök
menu
Meny

Junedalsskolan 7-9

Junedalsskolan är kommunens största 7-9 skola, med ca 860 elever. På skolan finns både grundskolan och grundsärskolan. På Junedalsskolan har vi tre profiler samt klasser för elever med hörselnedsättning.

På Junedalsskolan har vi idag 6 arbetslag i grundskolan och 3 arbetslag i grundsärskolan. De 6 arbetslagen i grundskolan är fördelade på två arbetslag i varje årskurs. I grundsärskolan är arbetslagen fördelade om ett arbetslag per årskurs.

På Junedalsskolan finns tre arbetslag (ett i varje årskurs på grundskolan) med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Ca 60 av våra elever i varje årskurs deltar i någon av våra profiler – fotbollsprofil, handbollsprofil och musikprofil.

Ansökan om ledighet

Ledighetsansökan görs av vårdnadshavare i Vklass.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare innan skoldagen börjar. Detta kan göras på två sätt: 
Via Vklass, inloggning via länken "inloggning till skolans e-tjänster" under Självservice,
eller via den automatiska telefontjänsten 036 - 10 28 00.

Här går inte att lägga in frånvaro för flera dagar, varför ny anmälan måste göras varje dag sjukdomen fortgår.

Läsårstider 2020/2021

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Studiedagar under läsåret:
Onsdag 16 september
Torsdag 19 november
Fredag 22 januari
Tisdag 9 mars
Måndag 24 maj

Lovdag: fredag 14 maj

Schema

Junedalsskolans hörselklasser

Junedalsskolan har en klass i varje årskurs för elever med hörselnedsättning. Vi har därför personal med särskild kompetens om just hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Vid Junedalsskolan finns tre arbetslag med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik. Det finns en hörselassistent, som teckentolkar vid behov. Kompetensutveckling kring frågor som rör hörselproblematik och pedagogiska frågor som rör detta sker kontinuerligt.

Eleverna är inkluderade i klasser med hörande elever. De klasser där det finns elever med hörselnedsättning har undervisning i klassrum med anpassad ljudmiljö. Det finns också ett ljudutjämningssystem i flera klassrum och vi får stöd av hörseltekniska avdelningen med de hörsel-tekniska skolhjälpmedel som det finns behov av.

Junedalsskolans musikprofil

Information till elever som vill gå musikprofilen i åk 7 läsåret 2021/2022.

20 elever i åk 7 kommer att musicera på skoltid en gång extra i veckan under ledning av våra musiklärare. Gillar du att sjunga, spela och skapa musik så är detta något för dig.

Innehåll

Vi spelar och sjunger tillsammans och du får göra detta ihop med likasinnade, ofta i ensembleform. Vi jobbar mycket produktionsinriktat med stora och små konserter och föreställningar. Musikprofilerna deltar även vid jul- och sommaravslutning samt i Luciatåget.

Vi kommer också att jobba med musikskapande och musikproduktion. Du som elev kommer bland annat att få möjlighet att lära dig hur man bygger upp en enklare musikkomposition från grunden, och hur man sedan med hjälp av dator spelar in och bearbetar materialet till en färdiginspelad låt.

Intag/ansökan

Alla elever som bor inom Junedalsskolans normala upptagningsområde är välkomna att söka. De kriterier som ligger till grund för intaget är instrument och/eller sångkunskaper, samt ett intresse för musik.

Musikcafé och information

I samband med era ordinarie lektioner i hem- och konsumentkunskap på Junedalsskolan kommer ni att få lyssna till elever från musikprofilen år 8 och 9.

Välkommen!

Irena Hanzek
Rektor
036-10 61 81

Patrik Trilety
Musiklärare
036-10 61 85

Sofia Klarström Viklund
Musiklärare
036-10 61 93

Junedalsskolans handbollsprofil

Information till elever som vill gå handbollsprofilen i åk 7 läsåret 2021/2022

Handbollsprofilen på Junedalsskolan bedrivs i samarbete mellan skolan och för närvarande IF Hallby.

20 elever i åk 7 kommer att träna handboll på skoltid en gång i veckan under ledning av tränare från IF Hallby.

Innehåll

Fokus kommer att ligga på individuell teknikträning och spelförståelse. Träningen kommer att bedrivas i Idrottshuset. Förutom själva handbollsträningen ingår vissa teoretiska lektioner där ämnen som individuell utveckling, målsättning, karaktär osv tas upp.

Intag/ansökan

Både killar och tjejer oavsett föreningstillhörighet som skall börja åk 7 är välkomna att söka.

Även elever som inte bor inom Junedalsskolans normala upptagningsområde är välkomna att söka men antalet elever som kommer att antas från denna grupp kommer att begränsas till några fåtal, på grund av platsbrist.

De kriterier som ligger till grund för intaget är handbollsteknik, speluppfattning och taktik.

Du som inte bor i Junedalsskolans upptagningsområde måste också skicka in blanketten ”Val av kommunal skola” till Junedalsskolan senast 8 februari.

Viktiga datum

 • Söndag 29 november sista anmälningsdag till profil

Provträning

 • Torsdag 10 december kl. 14.40–16.00 i C-hallen i Idrottshuset
 • Torsdag 17 december reservtid, vid behov, kl. 14.40–16.00 i C-hallen i Idrottshuset

 • 8 januari, 2021 erbjudande om plats skickas ut
 • 22 januari, 2021 sista dagen att tacka ja/nej till erbjuden plats

För både Junedalsskolan och IF Hallby är helheten viktig. Därför lägger det här projektet tonvikt vid både handboll och personlig utveckling.

Välkommen!

Irena Hanzek
Rektor
Telefon 036-10 61 81

Tomas Hernodh
Samordnare Junedalsskolan
Telefon 070-579 39 87

Kim Shepard
Instruktör Hallby
Telefon 076-582 51 00

Junedalsskolans fotbollsprofil

Fotbollsprofilen på Junedalsskolan drivs i samarbete med Jönköpings Södra IF och är för dig som gillar att spela fotboll. Träningarna, 140 min i veckan fördelat på två pass, erbjuds inom ramen för elevens val samt utökad studietid.

Huvudfokus för de elever som väljer att läsa fotbollsprofil är givetvis undervisning och kunskapsutveckling i skolans samtliga ämnen samtidigt som man kan utöva sitt största fritidsintresse under goda förhållanden och under välutbildade och kompetenta tränare.

Fotbollsprofilen på Junedalsskolan är certifierad av Smålands Fotbollförbund, vilket innebär att den lever upp till de krav som Svenska Fotbollförbundet satt upp för fotbollsprofiler på grundskolorna i Sverige.

Information

 • Nära koppling till elitfotbollen genom Jönköpings Södra IF.
 • Instruktörer från Jönköpings Södra IF:s ungdomsakademi samt Junedalsskolan.
 • Teknikträning och speluppfattning utifrån den moderna fotbollen.
 • Träning två ggr/vecka.
 • Träningsresor, Skol-SM och träningsmatcher mot andra skolor.
 • Konstgräs och inomhushall.
 • Teoripass utifrån Svenska Fotbollförbundets häfte ”Fotbollens arbetsbok i grundskolan”.

Ansökan

Både killar och tjejer oavsett föreningstillhörighet som skall börja åk 7 är välkomna att söka.

Även elever som inte bor inom Junedalsskolans normala upptagningsområde är välkomna, men antalet platser för externa elever är begränsat.

Du som inte bor i Junedalsskolans upptagningsområde måste även skicka in blanketten ”Val av kommunal skola” till Junedalsskolan senast 8 februari.

Vem söker vi?

 • Du är mycket intresserad av fotboll och är en aktiv fotbollsspelare som har ett driv att utveckla dina förmågor inom fotbollen.
 • Du visar goda färdigheter inom fotbollens grunder t ex teknik, spelförståelse.
 • Du har lätt för att samarbeta och ta ett stort ansvar för att göra ditt bästa både i skolan och på träningarna.
 • Du ska vara en tillgång för gruppen 2 ggr i veckan i 3 år!
 • Du förstår hur man kan hjälpa andra att bli bra i fotboll.
 • Du ska visa rätt attityd och kunna hjälpa till och driva träningspassen för bästa möjliga utbildningsmiljö.
 • Du tar ansvar för ditt skolarbete och är en god ambassadör för fotbollsprofilen.

För både Junedalsskolan och Jönköpings Södra IF är helheten viktig. Därför lägger det här projektet tonvikt vid både fotboll och personlig utveckling!

Viktiga datum

 • 29 november sista ansökningsdag
 • 7 december Provträning 1
 • 11 december Provträning 2
 • 18 december Provträning 3

 • 8 januari Erbjudande om plats skickas ut.
 • 22 januari Sista dagen att tacka ja/nej till erbjuden plats

Mer information om provträningarna, plats och tid m.m. kommer att mejlas ut till den mejladress du anger i er ansökan.

Junedalsskolans historia

Junedalsskolan ligger på området Väster i Jönköping. Skolan har anor från 1907, då man startade en avdelning vid Östra Folkskolan.

År 1914 byggdes denna avdelning ut till Jönköpings högre folkskola, vilken startade sin verksamhet 1915. Det fanns då endast två avdelningar med 55 elever. Skolans första rektor hette Robert Johansson-Dahr.

Läsåret 1935/36 var skolan utbyggd till Praktisk mellanskola, en ny form av kommunal realskola med praktisk inriktning. Denna nya skolform växte fram överallt i Sverige under trettiotalet.

Från och med 1 januari 1937 kunde för första gången en praktisk realexamen avläggas. Läsåret 1966/67 övergick den Praktiska kommunala realskolan till Junedalsskolan, som är en ren högstadieskola med årskurserna 7-9.

Sedan 1952 bedrivs skolans verksamhet i de då nyuppförda lokalerna vid Gjuterigatan 27. Skolans arkitekt var professor Paul Hedquist. Under årens lopp har det skett till- och ombyggnad för att möta nya behov med nya resurser.

Kontakta oss

Junedalsskolan
Gjuterigatan 27
553 18 Jönköping

Kontaktuppgifter Junedalsskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Irena Hanzek

036-10 61 81

Utbildningsledare

Krister Gren

036-10 38 26

Biträdande rektor

Karin Sjöstedt

036-10 72 60

Biträdande rektor

Andreas Runnö

036-10 56 79

Biträdande rektor

Florence Rådefjäll

036-10 55 62

Skoladministratör

Åsa Bäck

036-10 61 80

Skolsköterska

Carina Knutsson

036-10 61 90

Skolsköterska

Marie Holmqvist

036-10 74 47

Skolsköterska

Cecilia Svensson

036-10 61 30

Kurator

Susanna Belajouza

036-10 72 61

Kurator

Gabriel Lindroos

036-10 63 54

Specialpedagog

Anna Larsson

036-10 75 48

Specialpedagog

Karin Ingemalm

036-10 62 45

Fritidsledare

Caroline Hallberg Gustavsson

036-10 53 66

Resurs

Thomas Hernodh

070-579 39 87

Vaktmästare

Anders Edvardsson

070-315 61 87

Vaktmästare

Kent Öhrman

070-275 59 95

Studie- och yrkesvägledare

Maria Törnqvist

036-10 34 53

Studie- och yrkesvägledare

Eline Holm

036-10 61 82

Skolmåltiden


036-10 61 88

Kökschef

Samir Jusicic

036-10 20 86

IT-administratör

Wissam Habib

036-10 67 58