search
Sök
menu
Meny

Ölmstadskolan

I förgrunden en bandyrink, I bakgrunden skog, byggnad och lekredskap, allt på e skolgård. 

Ölmstadskolan är en F-6 skola belägen i en vacker landsbygd i nordöstra delen av Jönköpings kommun. Vår verksamhet innehåller även fritidshem. Vi erbjuder en trygg skolmiljö och har höga förväntningar på våra elever där lärglädjen står i centrum.

På Ölmstadskolan går drygt 200 elever. Skolans geografiska upptagningsområde är stort och flertalet av eleverna åker skolskjuts till skolan. Vårt fritidshem består av två avdelningar med ca 110 inskrivna elever.

Vår skolgård bjuder in till spontan lek och rörelse i en varierad miljö. Här finns även vårt unika uteklassrum som ger möjlighet till utforskande och laborativt arbetssätt. I vår närmiljö finns god tillgång till skog och mark.

Ölmstadskolan är en skola med höga förväntningar på varje elev. Vi har ett tydligt värdegrundsarbete och arbetar med tillgänglig lärmiljö för alla elever. För oss är det viktigt att varje elev behåller lust och nyfikenhet till ett livslångt lärande, detta med hjälp av behörig, engagerad och erfaren personal hos oss.

Ölmstadskolan är i ett expanderingsskede och en ny skola beräknas stå klar inom några år.

Så arbetar vi

På Ölmstadskolan är ett av våra huvudfokus är att arbeta med utomhuspedagogik, där vi har tillgång till ett utomhusklassrum och en fantastisk utomhusmiljö. Flera av våra pedagoger har utbildning i utomhuspedagogik.

Vi fokuserar även på daglig rörelse i samtliga klasser. Forskning visar att daglig rörelse leder till bättre inlärning.

Ölmstadskolan är en skola med hög trygghet och trivsel och vi arbetar aktivt med värdegrunds­arbetet för att bibehålla detta.

Inflytande och samarbete

Elever
Våra elever har elevinflytande genom klassråd, elevråd, matråd och fritidsråd. Elevinflytande är ett av våra prioriterade mål och något vi arbetar aktivt med att förtydliga och synliggöra för eleverna.

Vårdnadshavare
Vi har en aktiv föräldraförening som vi har ett gott samarbete med. Våra regelbundna föräldramöten har god uppslutning i samtliga årskurser.

Skolan erbjuder utvecklingssamtal för varje elev en gång per termin.

Fritidshem på Ölmstadskolan

Ölmstadskolans fritidshem består av två avdelningar, 67:an och 88:an. Det är sammanlagt ca 110 elever inskrivna på fritidshemmen just nu.

Fritidshemmen har öppet kl. 6–18. Elever som kommer till vårt morgonfritids har möjlighet att äta frukost som serveras kl. 7.30.

67:an
För elever i förskoleklass och årskurs 1.

88:an
För elever från årskurs 2–5.

Vi erbjuder mellanmål och frukt varje dag, för tider kontakta avdelningen.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun

Skolmåltid och kost

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på skolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar. Maten som serveras på våra skolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med elevens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Vi som jobbar i Ölmstadsskolans skolmatsal har ett mycket gott samarbete med lärare och elever. Tillsammans med matrådet gör vi en matsedel som passar elever, lärare och livsmedelsverket. Vi lagar vår mat från grunden och sätter stort värde i att laga både god och hälsosam mat. I vår matsal erbjuder vi frukost, lunch och mellanmål.

Måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans roll är att i samarbete med annan personal i skolan bidra till en god lärmiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa, men även elevens delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje elevs välbefinnande och behov, med elevens hälsa i fokus.

I Ölmstadskolans elevhälsoteam ingår

 • rektor
 • bitr. rektor
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator.

Kontaktuppgifter till Ölmstadskolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Elevhälsa och trygghet

Ölmstadskolans aktivitetsytor

Ölmstadskolan har många olika aktivitetsytor där barnen kan leka och utvecklas tillsammans. Vår sporthall ligger i anslutning till skolan så det är enkelt för eleverna att ta sig till och från sina idrottsaktiviteter. Daglig rörelse är något vi lägger stor vikt vid.

Jobba hos oss

På Ölmstadskolan har vi en hög trivsel och en god gemenskap bland personal och elever. Vi har behörig, engagerad och erfaren personal där alla ålderskategorier är representerade. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter samtidigt som vi arbetar aktivt med det kollegiala lärandet.

Vår skola är sedan några år tillbaka VFU-skola. Vi samarbetar med högskolan och tar emot lärarstudenter i alla verksamheter.

Lediga jobb

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Läsårstider 2019/2020

 • Höstterminen 2019: 21 augisti–20 december
 • Vårterminen 2020: 7 januari–12 juni

Lovdagar 2019/2020

 • Höstlov: Vecka 44
 • Sportlov: Vecka 7
 • Påsklov: Vecka 15
 • Lovdag: 22 maj

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverketlänk till annan webbplats

Ölmstadsskolans skolfria dagar 2019/2020

 • 24 januari 2020, studiedag, skola och fritidshem stängt
 • 17 mars 2020, studiedag, skola stängd, fritidshem öppet kl. 6–18
 • 20 maj 2020, studiedag, skola och fritidshem stängt
 • V. 28, 29, 30 och 31 är fritidshemmet stängt.

Kontakta oss

Ölmstadsskolan
Sörgårdsvägen
563 93 Gränna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Fritidshem

 • 67:an
  tfn 036-10 39 71
 • 88:an
  tfn 036-10 64 64
Kontaktuppgifter

Titel

E-post

Telefon

Rektor

Anna Franklin

036-10 66 74

Bitr. rektor

Stefan Johansson

036-10 65 72

Skoladministratör

Annette Källberg

036-10 24 22

Kurator

Josefin Holmgren

036-10 25 84

Specialpedagog

Anita Adolfsson

036-10 25 79

Skolsköterska

Camilla Bogren

036-10 39 55

Speciallärare

Anne Axelsson Lejon

036-10 39 73

Vaktmästare

Håkan Karlsson

0703-996521