search
Sök
menu
Meny

Ölmstadskolan

I förgrunden en bandyrink, I bakgrunden skog, byggnad och lekredskap, allt på e skolgård. 

Ölmstadskolan är en F-6 skola belägen i en vacker landsbygd. Vår verksamhet innehåller förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vi erbjuder en trygg skolmiljö där lärglädje står i centrum.

På Ölmstadskolan går 200 elever. Fritidshemmet består av två avdelningar med cirka 100 inskrivna elever.

Ölmstadskolan vill vara en skola med höga förväntningar på varje elev, med tillgänglig lärmiljö och med tydlig värdegrund. För oss är det viktigt att varje elev behåller lust och nyfikenhet till ett livslångt lärande.

Närmiljön med skogen inpå knuten och ett unikt uteklassrum inbjuder till spontan lek och laborativt arbetssätt.

Under läsår 2019/2020 introducerar vi daglig rörelse för att öka elevernas förmåga till inlärning.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen i Ölmstad ska vara en länk mellan föräldrarna och skolan. Vi engagerar oss i olika projekt som kommer barnen till del samt har diskussioner med skolan om olika frågor. Vi är även sammanhållande av skolgårdsfesten samt isspolningen. Vi arrangerar bland annat filmkvällar på novemberlov och sportlov.

Medlemsskapet är frivilligt men för att ha mandat att driva frågor kring skolan och dess kringmiljö så kräver det att vi har många medlemmar.

För mer information om händelser och annat, följ oss på Facebook: Föräldraföreningen i Ölmstad.

Kontakta föräldraföreningen i Ölmstad

Titel

Namn

Telefon

Ordförande

Mikael Robertsson

076-893 28 57

Sjukanmälan

För att sjukanmäla en elev ringer du som vårdnadshavare till Vklass frånvarosystem på telefonnummer 036-10 28 00. Du behöver uppge både elevens och vårdnadshavarens personnummer.

Kontakta oss

Adress
Sörgårdsvägen 3
563 93 Gränna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Anna Franklin

036-10 66 74

Biträdande rektor

Stefan Johansson

036 10 65 72

Skoladministratör

Anette Källberg

036-10 24 22

Kurator

Josefin Holmgren

036-10 25 84

Specialpedagog

Anita Adolfsson

036-10 25 79

Vaktmästare

Håkan Karlsson

070-399 65 21

Skolsköterska

Camilla Bogren

036-10 39 55


Kontaktuppgifter till pedagoger

 

Klass

Namn och e-post

Telefon

Förskoleklass

Sara Grimsbo

Sophie Sandberg

Kristian Lindberg

036-10 39 71

Årskurs 1

Astrid Pfaff Rudenstam

Katarina Good Wärn

036-10 39 73

Årskurs 2

Frida Hallvig

Monika Hjellström

036-10 39 73

Årskurs 3

Gunilla Moisto

Sofia Almhill

036-10 39 73

Årskurs 4

Birgitta Johansson

Ann-Sofie Selander

Svava Jakobsdottir

036-10 39 73

Årskurs 5

Mattias Pomphrey

Fredrik Nordenankar

Sanna Wesström

036-10 39 73

Årskurs 6

Anna-Kajsa Jarl-Baier

036-10 39 73Klass/ämne

Namn och e-post

Telefon

Åk F-3

Maria Stagmo

036-10 39 73

Åk F-3

Britta Eriksson

036-10 39 73

Åk 4-6

Birgitta Johansson

036-10 39 73

Speciallärare

Anne Axelsson

036-10 39 73

Slöjd

Camilla Vandrén

Mikael Birgersson

036-10 39 73

Idrott

Noemi Olofsson Martin

Emma Göransson

Ann-Sofie Åkesson


Kontaktuppgifter till fritidshem

Fritidshem

Fritidshem

Namn och e-post

Telefon

Fritidshem 67

Liselotte Löfgren

Noemi Olofsson Martin

Erika Forssén

Mikael Tyllahage

036-10 39 71

Fritidshem 88

Emma Göransson

036-10 64 64


Linda LindbladRobin RickardssonLinda WaernAnnika ForsvallJaeden Martin