search
Sök
menu
Meny

Ölmstadskolan

Ölmstadskolan är en F-6 skola med fritidshem. Skolan är en landsbygdsskola där många elever åker skolskjuts till och från skolan. Skolan har en närmiljö, som erbjuder goda möjligheter till lek och inlärning.

Klätterställningen framför skolbyggnaden.

På Ölmstadskolan finns det goda möjligheter till utelek. Vi har en stor skolgård med skogen runt hörnet. Barnen på Ölmstadskolan ges möjlighet till att utveckla sin kreativitet, fantasi och motorik. De kan bygga kojor eller använda sig av olika leklådor.

Det finns tillgång till bandyplan, fotbollsplan, basketplan och klätterlek. Vi värnar om miljön och är stolta över att vara grönflaggcertifierade.

Föräldraföreningen

I samarbete med föräldrar och andra i samhället ska vi ge de bästa förutsättningar för trygghet, lärande och hälsa. Vi driver skolutveckling med barnen i främsta rummet, där alla med lust och glädje deltar i skolornas verksamhet. "Våra" barn är i skolan för att lära och vi ska vägleda dem

Kontakta föräldraföreningen i Ölmstad

Titel

Namn

Telefon

Ordförande

Mikael Robertsson

072-216 58 46

Sjukanmälan

För att sjukanmäla en elev ringer du som vårdnadshavare till Vklass frånvarosystem på telefonnummer 036-10 28 00. Du behöver uppge både elevens och vårdnadshavarens personnummer.

Kontakta oss

Adress
Sörgårdsvägen 3
563 93 Gränna

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Anna Franklin

036-10 66 74

Skoladministratör

Anette Källberg

036-10 24 22

Kurator

Josefin Holmgren

036-10 25 84

Specialpedagog

Anita Adolfsson

036-10 25 79

Vaktmästare

Håkan Karlsson

070-399 65 21

Skolsköterska

Camilla Bogren

036-10 39 55

Måltidsorganisation

Förstekock

Karin Gunnarsson

036-10 39 72

 

Kontaktuppgifter till lärare

Klasslärare

Klass

Namn och e-post

Telefon

Förskoleklass

Kristian Lindberg

Sophie Sandberg

036-10 39 71

Årskurs 1

Gunilla Moisto

036-10 39 73

Årskurs 2

Astrid Pfaff Rudenstam

Katarina Good Warn

036-10 39 73

Årskurs 3

Monika Hjellströn

Frida Hallvig

036-10 39 73

Årskurs 4

Anna-Kajsa Jarl-Baier

Ann-Sofie Selander

036-10 39 73

Årskurs 5

Ann-Sofi Åkesson

036-10 39 73

Årskurs 6

Mattias Pomphrey

Fredrik Nordenankar

036-10 39 73


Övriga pedagoger

Klass/ämne

Namn och e-post

Telefon

Åk F-3

Maria Stagmo

036-10 39 73

Åk F-3

Britta Eriksson

036-10 39 73

Speciallärare

Anne Axelsson

036-10 39 73

Åk 4-6

Birgitta Johansson

036-10 39 73

Textilslöjd

Camilla Vandrén

036-10 39 73

Träslöjd

Bengt Jonsson

036-10 39 73

Kontaktuppgifter till fritidshem

Fritidshem

Fritidshem

Namn och e-post

Telefon

Fritidshem 67


036-10 39 71

Fritidshem 88


036-10 64 64


Liselotte LöfgrenErika ForssénLinda WaernLinda LindbladAnna JohanssonEmil DaagEmma Göransson