search
Sök
menu
Meny

Ribbaskolan

Ribbaskolan är den första modellskolan i Jönköpings kommun. En skola som vilar på vetenskaplig grund.

Ribbaskolan med fritidshem, förskoleklass och grundskola, ligger i den mysiga lilla "Polkagrisstaden" Gränna. Ribbaskolan tillhör Gränna skolområde och ligger vackert placerad mellan Grännaberget och Vättern, med vy ut mot Visingsö vilket bidrar till en inspirerande lärmiljö. Läs mer om våra olika verksamheter via länkarna i menyn.

Ribbaskolan tillhör Gränna skolområde och ligger vackert placerad mellan Grännaberget och Vättern, med vy ut mot Visingsö vilket bidrar till en inspirerande lärmiljö.

Ribbaskolans F-5-del innefattar 10 elevgrupper från förskoleklass tom åk 5 med totalt 200 barn/elever. Här ingår fem fritidshem där totalt 130 barn/elever är inskrivna. All personal är indelad i 2 arbetslag, lag F-3 och lag 4-5(6).

Ribbaskolans 6-9-del innefattar 14 klasser om sammanlagt 275 elever. Personalen är uppdelade på tre arbetslag där pedagoger ingår samt ett fjärde lag bestående av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, vaktmästare och skolassistent.

Totalt omfattar hela enheten ca 65 medarbetare

Ansvarig för Ribbaskolan är rektor Gunilla Crona.

Modellskola

Hösten 2010 startade Ribbaskolan som den första modellskolan i Jönköpings kommun. Projektet drivs i ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Syfte och mål

Syftet med modellskolan är att utveckla skolan i Jönköpings kommun, att öka lärarnas kompetens och att förbättra kunskapskvaliteterna hos eleverna.

Målet för Ribbaskolan som modellskola är bl.a. att alla elever ska nå minst betyget E i alla ämnen i åk 9.

Bakgrund

Inte någon grundskola i Jönköpings kommun har full måluppfyllelse, i den meningen att samtliga elever har klarat att nå minst betyget E i skolans samtliga ämnen. I internationella jämförelser har svenska skolelevers kunskapsprestationer försvagats under senare år.

Modellskolan grundas i en skolnära forskning och vetenskap. Det innebär en satsning på kompetensutveckling med målet att alla lärare ska nå en magisterexamen i lärande samt att lärare och rektorer forskar i det vardagliga arbetet nära eleverna för att utveckla undervisningen.

Länk

Professor Tomas Kroksmark, HLK, beskriver på sin webbplats modellskolan bl.a. ur ett forskningsperspektiv.länk till annan webbplats

Sjukanmälan

För att sjukanmäla en elev ringer du som vårdnadshavare till Vklass frånvarosystem på telefonnummer 036-10 28 00. Både elevs och vårdnadshavares personnummer behöver uppges.