search
Sök
menu
Meny

Ribbaskolan F-9

Ribbaskolan F-9 är den första modellskolan i Jönköpings kommun. En skola som vilar på vetenskaplig grund.

Ribbaskolan med fritidshem, förskoleklass och grundskola, ligger i den mysiga lilla "Polkagrisstaden" Gränna. Ribbaskolan tillhör Gränna skolområde och ligger vackert placerad mellan Grännaberget och Vättern, med vy ut mot Visingsö vilket bidrar till en inspirerande lärmiljö. Läs mer om våra olika verksamheter via länkarna i menyn.

Ribbaskolan tillhör Gränna skolområde och ligger vackert placerad mellan Grännaberget och Vättern, med vy ut mot Visingsö vilket bidrar till en inspirerande lärmiljö.

Modellskola

Hösten 2010 startade Ribbaskolan som den första modellskolan i Jönköpings kommun. Projektet drivs i ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Syfte och mål

Syftet med modellskolan är att utveckla skolan i Jönköpings kommun, att öka lärarnas kompetens och att förbättra kunskapskvaliteterna hos eleverna.

Målet för Ribbaskolan som modellskola är bl.a. att alla elever ska nå minst betyget E i alla ämnen i åk 9.

Bakgrund

Inte någon grundskola i Jönköpings kommun har full måluppfyllelse, i den meningen att samtliga elever har klarat att nå minst betyget E i skolans samtliga ämnen. I internationella jämförelser har svenska skolelevers kunskapsprestationer försvagats under senare år.

Modellskolan grundas i en skolnära forskning och vetenskap. Det innebär en satsning på kompetensutveckling med målet att alla lärare ska nå en magisterexamen i lärande samt att lärare och rektorer forskar i det vardagliga arbetet nära eleverna för att utveckla undervisningen.

Länk

Professor Tomas Kroksmark, HLK, beskriver på sin webbplats modellskolan bl.a. ur ett forskningsperspektiv.länk till annan webbplats

Sjukanmälan

För att sjukanmäla en elev ringer du som vårdnadshavare till Vklass frånvarosystem på telefonnummer 036-10 28 00. Både elevs och vårdnadshavares personnummer behöver uppges.

Elevhälsoteam

På Ribbaskolan har vi ett aktivt elevhälsoteam. De arbetar både med övergripande och enskilda elevhälsofrågor.

Det primära arbetet med och kring eleven sker i arbetslagen med mentorerna för de olika klasserna. När man i arbetslaget bedömer att man inte kan lösa problemet i elevärendet förs det vidare till elevhälsoteamet. Med våra olika professioner kompletterar vi varandra i det dagliga arbetet kring och med våra elever.

Elevhälsoteamet träffas en gång/veckan. I teamet ingår även rektor samt bitr rektor.

Titel

Namn och e-post

Telefon

Biträdande rektor

Susanne Egermo

036-10 27 34

Skolsköterska

Eva Sveen

036-10 35 26

Specialpedagog

Therese Kaindl


Specialpedagog

Roger Nässelblad


Serviceteam

Titel

Namn och e-post

Telefon

Handläggare

Li Ek

036-10 29 87

Vaktmästare

Dan Sturesson

036-10 27 12

Kontakta oss

Ribbaskolan
Gärdesvägen 21
563 31 Gränna

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och E-post

Telefon

Rektor

Pär Palmgren

036-10 66 60

Biträdande rektor

Susanne Egermo

036-10 27 34

Biträdande rektor, F-6

Marcus Östklint

036-10 57 55

Handläggare

Li Ek

036-10 29 87

Skolvaktmästare

Dan Sturesson

036-10 27 12

Skolsköterska

Eva Sveen

036-10 35 26

IT-administratör

Olov Granström

036-10 28 18

Studie- och yrkesvägledare och kurator

Jenny Heimdahl

036-10 26 71


Arbetslag

Telefon

Arbetslag F-6

0390-333 37

Arbetslag 7

0390-333 05

Arbetslag 8

0390-333 10

Arbetslag 9

0390-333 11

Andrée

0390-333 48

Brahe

0390-333 59

Tingley

0390-333 52

Amalia

0390-333 56