search
Sök
menu
Meny
Sök

Rosenlundsskolan F-6

Rosenlundsskolan ligger centralt i Jönköping. Vi har nära till Vättern och Bondbergets naturreservat. Inom gångavstånd ligger Upptech, simhall, fotbollsarena och ishall.

Tack vare närheten till Rosenlundsskolan 7 - 9 har vi också god tillgång till skolbibliotek, idrottshall och hemkunskapslokaler.

Rosenlundsskolan F-6 – en skola med många verksamheter

Verksamheten på Rosenlundsskolan F-6 består av grundskola indelat i arbetslagen F-3 och 4-6, flera fritidshemsavdelningar och grundsärskola med olika spår.

Många olika personalgrupper, som till exempel behöriga pedagoger, specialpedagog och ett elevhälsoteam samverkar för eleverna bästa. 

Sammanlagt går ca 300 elever på skolan. 

Förväntningar elev, vårdnadshavare och skola

Vad förväntar vi oss av dig som elev på Rosenlundsskolan F-6?

Vi förväntar oss att du tar ansvar för ditt eget skolarbete. Du tar ansvar för din skolmiljö. Vi tror att du håller med om att det är viktigt hur vi är mot varandra i skolan. Bra kompisar bemöter varandra väl och använder ett vårdat språk.

Vilka förväntningar kan du som förälder eller vårdnadshavare ha på Rosenlundsskolan F-6?

Personalen på Rosenlundsskolan F-6 vill arbeta med ditt och alla barns bästa för ögonen. Vi vill göra allt vi kan för att eleverna ska nå läroplanens mål. Vi ger dig regelbunden information om vad som händer i skolan.

Vad förväntar vi oss av dig som förälder/vårdnadshavare?

Vi på Rosenlundsskolan F-6 vill samarbeta med dig kring ditt barns kunskapsutveckling. Du/ni är den viktigaste vuxna och påverkar elevens värderingar och förhållningssätt till andra människor. När du förmedlar en positiv inställning till skolarbete och skola är du en god förebild för ditt barn.

Vilka förväntningar kan du som elev ha på Rosenlundsskolan F-6?

Du som elev kan utgå ifrån att du får en bra utbildning i en trygg skolmiljö. Du ska känna dig sedd och respekterad. Det är viktigt att du känner dig delaktig i allt som handlar om din skoldag. Vi gör vårt bästa för att du ska utvecklas på bästa sätt. Vi tror att du också ska trivas på Rosenlundsskolan!

Våra mål

Alla elever ska utvecklas i sin läsförmåga. En god läsförmåga är grunden för goda skolresultat.

Vi ska arbeta med alla skolämnen för att alla elever ska nå goda resultat utifrån kunskapskraven för varje årskurs.

Värdegrund och likabehandling

I arbetet med värdegrunden har ni som föräldrar/vårdnadshavare också en viktig roll. Tillsammans med er kan vi nå goda resultat i värdegrundsarbetet!

Medbestämmande och delaktighet

På Rosenlundsskolan har eleverna möjlighet att påverka skolans arbete bl.a. genom klassråd och elevråd. Elevrådet arbetar med olika frågor som berör elevernas vardag och varje klass utser sina representanter till rådet, som har möten flera gånger varje termin.

Rosenlundsskolans närområde

Skolan har en geografisk placering där flertalet arenor finns i närområdet, vilket underlättar och förstärker undervisningen. Några arenor i närheten som vi utnyttjar kontinuerligt är Kinnarps arena, Rosenlundsbadet, KFUM, Ungdomens hus och Upptech. Rosenlundsskolan har också ett nära samarbete med Kulturskolan genom olika projekt. Vi har också nära till naturen genom Bondbergets naturreservat och vår skolskog vid Rosenlunds bankar.

Lokaler och IT i skolan

Skolan har välutrustade lokaler för både idrott, slöjd, hemkunskap och musik. Vår skolmatsal är helt nyrenoverad och vi har ett nytt tillagningskök som lagar all mat från grunden. Skolan har två skolbibliotek och klassrum utrustade med interaktiva skrivtavlor. Under de närmaste tre läsåren uppgraderas elevernas tillgänglighet till IT-verktyg till "en till en", d v s varje elev har tillgång till en egen iPad i sitt skolarbete. Skolgårdarna är ändamålsenligt utrustade och vi har en skolskog på gångavstånd från skolan. 

Kontakta oss

Rosenlundsskolans utbildningsenhet
Källgatan 9
554 53 Jönköping

V-klass frånvaroanmälan - tfn 036-10 28 00

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jessica Schönbeck

036-10 63 51

Biträdande rektor

Anders Berlin

036-10 63 63

Biträdande rektor

Anna Torstensson

036-10 78 65

Skoladministratör

Marina Glans

036-10 63 52

Vaktmästare

Alber Babil

036-10 63 58

070-680 42 48

Vaktmästare

Rickard Johansson

072-202 47 28

Skolsköterska

Patricia Tisell

036-10 73 01

Skolmåltidsföreståndare

Christina Karlsson

036-10 63 60

Specialpedagog

Eva Krantz

036-10 54 56

070-522 32 49

Skolkurator

Fanny Wadsten

036- 10 21 60
0761-119472

IT-administratör

Anders Gustafsson

073-028 06 25

IT-administratör

Carl Du Rietz

072-742 14 61

IT-administratör

Ivan Ndayizeye

073-075 11 09


Kontakta arbetslagen

Arbetslag

Telefon

F - 3

036-10 72 22

4 - 6

036-10 58 67

Grundsärskolan

036-10 63 68

Förberedelseklassen

036-10 58 22


Kontakta våra fritidshem

Fritidshem

Telefon

Lunden

036-10 72 21

Knoppen

036-10 76 76

Toppen

036-10 72 24

Taggen

036-10 20 98

Solen, Grundsärskolan

036-10 75 06

Strålen, Grundsärskolan

036-10 22 86

Satelliten, Grundsärskolan

036-10 38 07