search
Sök
menu
Meny

Torps skola

Torps skola.

Upptagningsområdet för skolan är elever från Trånghalla, Torp och vissa områden väster om Kortebovägen.

Utformning av skola och utemiljöer

Skolan är i två våningar. Förutom klassrum finns det i anslutning till skolan idrottshall i fullstorlek, tillagningskök, NO-lab och ett mediatek med tillhörande skolbibliotek.

Fritidshemmen och förskoleklass har egna lokaler inom skolan.

Utomhus har eleverna ha tillgång till uteklassrum, skolskog och en aktivitetsplan för olika idrottsaktiviteter.

Torps skola är en VFU- skola.

Rutiner vid sjukanmälan på Torps skola

Sjukanmäl via Vklass eller telefon  036-10 28 00.

De elever som har omsorg innan skoldagen börjar anmäler direkt till respektive fritidshemsavdelning.

Läsårstider


Termin 

Börjar

Slutar

Höstterminen 2020

20 augusti, 2020

22 december, 2020

Vårterminen 2021

7 januari, 2021

11 juni, 2021


Lovdagar, läsåret 2020/2021

Höstlov: Vecka 44
Sportlov. Vecka 7
Påsklov: Vecka 14
Lovdag: 14 maj

Studiedagar, läsåret 2020/2021

  • 14 september
  • 19 november
  • 7 januari
  • 9 mars
  • 26 maj

Stängningsdagar/Planeringsdagar för fritidsverksamheten läsåret 2020/2021

  • 14 augusti
  • 19 november
  • 9 mars
  • 26 maj

Elevhälsan

Skolsköterskor och skolläkare är en del i den samlade elevhälsan och har där ett gemensamt ansvar att bevaka så att skolan bidrar till goda och trygga uppväxtvillkor. Hälsa och lärande går hand i hand.

Den medicinska delen av elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål, och arbetar för att eleverna ska må bra och få kunskap om livstilens betydelse för hälsa och välbefinnande. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

Under skoltiden har du och ditt barn, flera gånger möjlighet att få träffa skolsköterskan t.ex. i samband med hälsosamtal och vaccinationer.

Alla elever har också möjlighet att söka upp sin skolsköterska under skoldagen om man skulle vilja prata om något särskilt.

Både elever och föräldrar är alltid välkomna till skolsköterskan med frågor av olika slag. Det kan t.ex. handla om ont i magen eller huvudet, oro, ledsenhet eller frågor om hälsa och livsstil. Vi kan också hjälpa dig/er vidare till andra mottagningar eller personer om det behövs.

Skolsköterska 

Teresa A Ericson

Skolläkare

Maria Lind kommer till skolan ett par ggr/termin, tid bokas genom skolsköterskan.

Kurator

Svjetlana Glavas Svensson

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam där vi arbetar för att skapa en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Med föräldrarnas samtycke erbjuds individuella stödsamtal till eleverna och som en del i skolans förebyggande arbete jobbar kuratorn i helklass utifrån ett speciellt tema samt i mindre tjej-och killgrupper.

Anledningarna till att kontakta kuratorn kan vara många, bl.a. att det finns ett behov att prata om relationer med kompisar, utanförskap i skolan, oro, frustration och ångest som påverkar skolan och som har uppmärksammats av skolpersonal eller anhöriga. Ibland vill man helt enkelt prata av sig.   

Du som förälder/anhörig är välkommen att höra av dig om du vill samtala kring oro/bekymmer som rör ditt barn eller för rådgivning om vart du kan vända dig vidare.

Kontakta oss

Adress
Skolgången 1
564 34 Bankeryd

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Susanne Malmqvist

036-10 65 37

Bitr. rektor

Andreas Swenlert

036-10 65 40

Handläggare

Rebecca Färgh

036-10 29 25

Vaktmästare

fr.3/8 Anders Nilsson

036-10 65 38

Speciallärare

Rebecka Ålander

036-10 65 46

Speciallärare

Zaklina Zethson

036-10 65 46

Kurator

Svjetlana G. Svensson

036-10 25 64

Skolsköterska

Teresa A Ericson

036-10 65 41


Enhet

Telefon

Torps skolas fritidshem Höjden

036-10 65 92

Torps skolas fritidshem Ängen

036-10 65 94

Torps skola fritidshem Ängen 2

036-10 65 84

Arbetsrum F-klass

036-10 65 48

Arbetsrum åk 1

036-10 65 53

Arbetsrum åk 2

036-10 65 58

Arbetsrum åk 3

036-10 65 65

Arbetsrum åk 5

036-10 65 34

Arbetsrum åk 4 och åk 6

036-10 65 78