search
Sök
menu
Meny
Sök

Gräshagsskolan F-6

Gräshagsskolan framsida.

Här finns information om Gräshagsskolan, en F-6 skola i sydvästra delen av Jönköping, med närhet till naturen. På skolan går cirka 200 elever.

Gräshagsskolan består av cirka 200 barn och elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har också två fritidshem, Sörgården och Norrgården med tillsammans cirka 100 barn. Vi är cirka 30 vuxna som jobbar med dessa barn under skol- och fritidstid. Vi jobbar i arbetslag där vi har legitimerade lärare.

Vår vision är att alla barn och vuxna ska ha en god arbetsmiljö som främjar lärande, utveckling samt skapar lust, glädje och värme.

För Gräshagsskolan är området kring Odensberg viktigt. Det är ett skogsområde som ger rika möjligheter året om för lärande och lek.

Våra arbetslag

På Gräshagsskolan är klasser och grupper indelade i arbetslag. I varje arbetslag jobbar pedagoger med olika kompetenser som bidrar till vart barns lärande och utveckling.

Sörgårdens förskoleklass bildar tillsammans med åk 1 ett arbetslag. 

Åk 2 och 3 bildar ett arbetslag tillsammans med Norrgårdens fritidshem.

Åk 4, 5 och 6 bildar ett arbetslag omkring de äldre eleverna.

Kontakta oss

Gräshagsskolan
Lovisagatan 45
554 72 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Angelica Swenlert

036-10 66 84

Biträdande rektor

Ann-Christin Bomberg

036-10 71 10

Vaktmästare

Gerhard Johansson

036-10 63 87

Skolbespisning


036-10 63 85

Skolhälsovård

Eva Sandberg

036-10 37 52

Kurator

Jennie Aspegren

036-10 25 82

Handläggare

Annika Lind

036-10 54 41

Specialpedagog

Birgitta Hultgren

036-10 39 09


Lokal m.m.

Telefon

Expedition

036-10 63 83

Sjukanmälan (Vklass)

036-10 28 00

Personalrum

036-10 63 84

Sörgården förskoleklass

036-10 57 45

Sörgården åk 1

036-10 31 47

Norrgården åk 2

 036-10 31 55

Norrgården åk 3

036-10 34 02