Junedalsskolan 7-9

Här finns information om Junedalsskolan, en av kommunens största 7-9 skolor med cirka 860 elever. På skolan finns också klasser för elever med hörselnedsättning.

På Junedalsskolan har vi tre profiler och sex arbetslag. De sex arbetslagen är fördelade på två arbetslag i varje årskurs.

På Junedalsskolan finns tre arbetslag (ett i varje årskurs på grundskolan) med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Information om Junedalsskolans profilval

På grund av ökat antal elever i vårt upptagningsområde kommer vi inte kunna erbjuda handbollsprofil eller fotbollsprofil inför läsåret 23/24.

2022-10-28

Ansökan om ledighet

Ledighetsansökan görs av vårdnadshavare i Vklass.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare innan skoldagen börjar. Detta kan göras på två sätt: 
Via Vklass, inloggning via länken "inloggning till skolans e-tjänster" under Självservice,
eller via den automatiska telefontjänsten 036 - 10 28 00.

Här går inte att lägga in frånvaro för flera dagar, varför ny anmälan måste göras varje dag sjukdomen fortgår.

Läsårstider 2022/2023

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Studiedagar under läsåret:

  • 19 september
  • 24 november
  • 20 januari
  • 7 mars
  • 24 maj

Schema

Junedalsskolans hörselklasser

Junedalsskolan har en klass i varje årskurs för elever med hörselnedsättning. Vi har därför personal med särskild kompetens om just hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik.

Vid Junedalsskolan finns tre arbetslag med särskild kompetens om hörselnedsättning och anpassad hörselpedagogik. Det finns en hörselassistent, som teckentolkar vid behov. Kompetensutveckling kring frågor som rör hörselproblematik och pedagogiska frågor som rör detta sker kontinuerligt.

Eleverna är inkluderade i klasser med hörande elever. De klasser där det finns elever med hörselnedsättning har undervisning i klassrum med anpassad ljudmiljö. Det finns också ett ljudutjämningssystem i flera klassrum och vi får stöd av hörseltekniska avdelningen med de hörsel-tekniska skolhjälpmedel som det finns behov av.

Läs mer om Skola med inriktning

Junedalsskolans historia

Junedalsskolan ligger på området Väster i Jönköping. Skolan har anor från 1907, då man startade en avdelning vid Östra Folkskolan.

År 1914 byggdes denna avdelning ut till Jönköpings högre folkskola, vilken startade sin verksamhet 1915. Det fanns då endast två avdelningar med 55 elever. Skolans första rektor hette Robert Johansson-Dahr.

Läsåret 1935/36 var skolan utbyggd till Praktisk mellanskola, en ny form av kommunal realskola med praktisk inriktning. Denna nya skolform växte fram överallt i Sverige under trettiotalet.

Från och med 1 januari 1937 kunde för första gången en praktisk realexamen avläggas. Läsåret 1966/67 övergick den Praktiska kommunala realskolan till Junedalsskolan, som är en ren högstadieskola med årskurserna 7-9.

Sedan 1952 bedrivs skolans verksamhet i de då nyuppförda lokalerna vid Gjuterigatan 27. Skolans arkitekt var professor Paul Hedquist. Under årens lopp har det skett till- och ombyggnad för att möta nya behov med nya resurser.

Kontakta oss

Junedalsskolan
Gjuterigatan 27
553 18 Jönköping

Arbetslag

Kontaktuppgifter Junedalsskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Carin Rosjö

036-10 25 57

Biträdande rektor

Irena Hanzek

036-10 61 81

Biträdande rektor

Fredrik Nordenankar

036-10 79 26

Biträdande rektor

Michael Nymoen

072-2031715

Utbildningsledare

Krister Gren

036-10 38 26

Biträdande rektor

Susanne Olsson Berglund

036-10 60 72

Skoladministratör

Åsa Bäck

036-10 61 80

Skolsköterska

Carina Knutsson

036-10 61 90

Skolsköterska

Josefin Lager

036-10 81 00

Kurator

Susanna Belajouza

036-10 72 61

Kurator

Gabriel Lindroos

036-10 63 54

Kurator

Annelie Berntsson

036-10 61 89

Socialpedagog

Caroline Ljungquist

036-10 24 62

Socialpedagog

Jenny Medén

036-10 74 60

Specialpedagog

Lisa Stark

036-10 62 45

Specialpedagog

Agneta Lyckborg

036-10 79 16

Fritidsledare

Caroline Hallberg Gustavsson

036-10 53 66

Resurs

Thomas Hernodh

070-579 39 87

Vaktmästare

Anders Edvardsson

070-315 61 87

Vaktmästare

Kent Öhrman

070-275 59 95

Studie- och yrkesvägledare

Maria Törnqvist

036-10 34 53

Studie- och yrkesvägledare

Eline Holm

036-10 61 82

Skolmåltiden


036-10 61 88

Kökschef

Samir Jusicic

036-10 20 86

IT-administratör

Wissam Habib

036-10 67 58


Senast granskad/publicerad: