Lekerydsskolan F-6

Skolbyggnad i bakgrunden, rött tegel och vit träfasad. På gaveln står Lekerydsskolan. I förgrunden ett staket, gräsmatta och ett stor träd.

Välkommen till Lekerydsskolans F-6 skola i östra delen av kommunen. Läget nära naturen är en stor tillgång i verksamheten. Vår vision är att alla barn och vuxna ska ha en trygg miljö som främjar utveckling och lärande.

Lekerydsskolan består av tre byggnader. I huvudbyggnaden finns rektorsexpeditionen, skolsköterskans expedition, personalrum, bibliotek, trä och metallslöjd, idrottssal, klassrum, fritidshem samt skolmatsalen ”Restaurang Hungerakuten”. Till skolan hör också en paviljong som innehåller 3 klassrum, en musiksal och en textilslöjdssal.

På Lekerydsskolan går elever från förskoleklass – åk 6. I de flesta årskurserna finns det två klasser. Skolan inrymmer även tre fritidshem: Delfinen, Skattkistan och Krabban.

Kontakta oss

Lekerydsskolan
Bastavägen 2
561 95 Lekeryd

Kontaktuppgifter

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Gabriella Gustafsson

036 10 39 74

Biträdande rektor

Kajsa Sjödell

036-10 28 03

Skolsköterska

Anna-Karin Vernersson

036-10 26 30

Specialpedagog

Pär Klänge

036-10 24 18

Kurator

Annmari Nielsen Holmberg

036-10 56 38

Skolvaktmästare

Tomas Johansson

036-10 39 40

Personalrum


036-10 39 97

Fritidshem

Senast granskad/publicerad: