search
Sök
menu
Meny
Sök

Nyarpsskolan F-6

Nyarpsskolan F-6 i Bankeryd är naturskönt belägen på sluttningen ner mot Vättern. Med naturen i vår närhet finns fantastiska förutsättningar till ett stimulerande lärande.

Nyarpsskolan.

Skolan ligger inbäddad i ett lugnt och grönskande villaområde utan någon genomfartstrafik. Bilfria gångvägar leder till skolan från de närbelägna bostadsområdena. 

Välkommen att ta del av vår webbplats och kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Nyarpsskolan är en F-6 skola med tre tillhörande fritidshem samt grundsärskola 1-6 med tillhörande fritidshem.
På Nyarpsskolan går ca 300 barn från åldrarna 6 - 12 år. Personalstyrkan vid enheten är ca 50 personer.

Att bidra till elevernas bildning är det övergripande målet för all verksamhet på Nyarpsskolan. Bildning förutsätter både kunskaper och förankrad värdegrund.

Skolans uppdrag är att främja elevers lärande och att skapa förutsättningar för en allsidig utveckling. Vi stävar efter ett öppet och tolerant arbetsklimat där:

 • Elever och personal arbetar tillsammans i nära samverkan med vårdnadshavare
 • Varje elev deltar med lust och glädje i skolans verksamhet
 • Alla elever känner framgång i sitt skolarbete
 • Skolans personal är förebilder för eleverna
 • Personalen känner arbetsglädje och entusiasm

Förskoleklass

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Vårt uppdrag och mål

Enligt Lgr-11 är vårt uppdrag och våra övergripande mål i förskoleklassen att varje elev:

• Utvecklar en förmåga att vara i grupp.
• Respekterar andra människors egenvärde.
• Visar respekt och omsorg om inre och yttre miljö.
• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära.

Förskoleklassens syfte

• Att stimulera elevens utveckling och lärande och förbereda för fortsatt
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens
behov.
• Att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
• Att lek och skapande ska ingå som väsentliga delar i lärandet.

Rastverksamhet

Rastaktiviteterna är ett komplement till den fria leken. Elevernas inflytande och delaktighet på rasten ökar, detta genom att eleverna får lämna förslag på aktiviteter som de vill göra. Veckans planerade aktiviteter utgår från detta. Genom vuxenledda aktiviteter på rasten blir det flera vuxna ute och förhoppningsvis en tryggare rast.  Aktiviteter tränar bland annat samarbete, regler och turtagning. Alla är med utifrån sina egna förutsättningar.

Rastboden

Skolan har två rastbodar, en på varje skolgård som är öppna ett antal tillfällen varje dag.

I boden finns diverse lekmaterial som eleverna får låna på rasterna.  I boden har vi möjlighet att erbjuda lekmaterial som man i klasserna inte har möjlighet att ha.

Rastboden bygger på barnens ansvarstagande, att man är aktsam om sakerna och att det man har lånat har man ansvar för och lämnar tillbaka när man lekt klart. Åk 5 öppnar och ansvarar för en av bodarna en rast var i veckan. Rastboden riktar sig till alla eleverna på skolan.

Eleverna erbjuds på så sätt mera saker att göra på sin rast vilket, leder i större utsträckning till en meningsfull rast.

Vision

Rastaktiviteterna och rastbodarna ska bidra till....

 • Meningsfull rast
 • Ökad rörelse
 • Nya kompisrelationer
 • Ökat elevinflytande
 • Ökat ansvar

Läsårstider

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Studiedagar 2021/2022

 • 7/3
 • 25/5 även fritids är stängt

Skolmåltiden

I restaurangen serveras frukost, lunch och mellanmål.

Vi vill servera god mat och ge eleverna goda matvanor som bidrar till en god hälsa.

Vi följer kommunens grundmatsedel och de nationella näringsrekommendationerna samtidigt som vi har en specifik matsedel för Nyarpsskolan.

Skolmatsappen Din skolmat Länk till annan webbplats.

Elevhälsan

Den medicinska delen av elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål, och arbetar för att eleverna ska må bra och få kunskap om livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

Under skoltiden har du och ditt barn, flera gånger möjlighet att få träffa skolsköterskan till exempel i samband med hälsosamtal och vaccinationer.

Alla elever har också möjlighet att söka upp sin skolsköterska under skoldagen om man skulle vilja prata om något särskilt.

Både elever och föräldrar är alltid välkomna till skolsköterskan med frågor av olika slag. Det kan t.ex. handla om ont i magen eller huvudet, oro, ledsenhet eller frågor om hälsa och livsstil. Vi kan också hjälpa dig/er vidare till andra mottagningar eller personer om det behövs.

Arbetstider på Nyarpsskolan: Måndagar, Tisdagar v/v fredag

Skolläkaren kommer till skolan ett par ggr/termin, tid bokas genom skolsköterskan.

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam där vi arbetar för att skapa en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Med föräldrarnas samtycke erbjuds individuella stödsamtal till eleverna och som en del i skolans förebyggande arbete jobbar kuratorn i helklass utifrån ett speciellt tema samt i mindre tjej-och killgrupper.

Anledningarna till att kontakta kuratorn kan vara många, bl.a. att det finns ett behov att prata om relationer med kompisar, utanförskap i skolan, oro, frustration och ångest som påverkar skolan och som har uppmärksammats av skolpersonal eller anhöriga. Ibland vill man helt enkelt prata av sig.   

Du som förälder eller anhörig är välkommen att höra av dig om du vill samtala kring oro eller bekymmer som rör ditt barn eller för rådgivning om vart du kan vända dig vidare.

Arbetstider på Nyarpsskolan: Måndagar och tisdagar. Övriga dagar sker kontakt via telefon eller e-post.

Kontakta elevhälsan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Skolsköterska

Therese Bergsten

036-10 65 41

Kurator

Svjetlana Glavas Svensson

036-10 25 64

Skolläkare

Maria LindKontakta oss

Sjukanmäl via Vklass appen eller 036-10 28 00.

Adress
Vättergatan 48
564 32 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Marika Eskdahl

036-10 65 36

Bitr. rektor

MarieLouise Johansson

036-10 58 80

Handläggare

Yvonne Tolf

036-10 65 22

Vaktmästare

Stefan Hollender

036-10 65 45

Specialpedagog

Marie Ågren

036-10 28 73

Kurator

Svjetlana Glavas Svensson

036-10 25 64

Skolsköterska

Therese Bergsten

036-10 65 41

1:e Kock

Mattias Krig

036-10 65 42

Fritidshem

 • Fyren F-klass – åk 1 , telefon 036-10 65 73
 • Kajutan åk 2 – åk 6, telefon 036-10 65 18

Enhet

Telefon

Grundsärskolan

036-10 65 06

Skolmåltiden

036-10 65 42