Stadsgårdsskolan 7-9

Stadsgårdsskolan är en grundskola som ligger i bostadsområdet Råslätt, strax söder om Jönköping. Skolan har ca 300 elever i årskurserna 7-9 samt särskilda undervisningsgrupper för elever inom autismspektrat.  

Ingång till Stadsgården från Råslätts centrum (östra ingången).

Stadsgårdsskolan har genom åren utvecklat ett stort kunnande för att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar. Vi har personal med mycket hög kompetens för att se och möta varje elev samt att skapa lärande tillsammans med eleverna.

Vår målsättning är:

  • att nå höga och över tid jämna resultat
  • att alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar
  • att alla elever trivs och utvecklar goda relationer.

Fysiska förutsättningar

Stadsgårdsskolan ligger mitt i bostadsområdet Råslätt, söder om Jönköping. I samma byggnad finns områdets idrottshallar, simhall, fritidsgård och bibliotek. I nära anslutning finns också en konstgräsplan, beachvolleyplan, friidrottsarena samt konstfrusen isbana. Dessutom är det nära till skog och natur. Förbindelserna till Jönköpings centrum är goda med stadsbuss som avgår var tionde minut.

Organisation

Skolans elever och personal är organiserade i fem arbetslag; åk 7, åk 8, åk 9 och Herrgården (autismgrupp). Lärartätheten är hög och arbetslagen arbetar nära eleverna och har en god kännedom om varje elevs hela skolsituation. Varje elev har en mentor som hen möter i undervisning samt i dagliga och nära kontakter inom skolan. Vi vet att nära relationer med elever och deras vårdnadshavare är grunden för att kunna möta varje elev utifrån dess förutsättningar.

Tillsammans skapar personal, elever och vårdnadshavare en god skolmiljö som präglas av trygghet och goda möten. Vi har tilltro elevernas vilja och förmåga att ta ansvar och göra det som är bra och rätt för dem själva och för varandra. Genom goda relationer mellan elever och personal arbetar vi med att stödja och utmana eleverna såväl kunskapsmässigt som socialt.

Herrgården, särskild undervisningsgrupp med inriktning inom autismspektra

Herrgården (åk 7-9)

Arbetslag Herrgården på Stadsgårdsskolan är en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom autismspektrat från hela Jönköpings kommun.

Vi erbjuder en trygg bas som gör det möjligt för att utveckla elevens potential genom att utmaningar anpassas efter individens förutsättningar och intressen.

Vi satsar på en bra lärandemiljö där vi anpassar arbetssätt efter elevens förutsättningar. En del elever arbetar tillsammans i ett mindre sammanhang, andra behöver delvis få sin undervisning i par eller enskilt med särskilt stöd.

Inom Herrgården (åk 7-9) på Stadsgårdsskolan samverkar pedagoger och specialpedagog på enheten med utbildningsförvaltningens autismteam, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, fritids och samhället. Samverkan sker också med Stadsgårdsskolans elevhälsopersonal.

En särskild undervisningsgrupp innebär att hemskolans rektor fattar beslut efter att utvärdering av åtgärdsprogram visar på detta behov. Vid önskemål om placering på Herrgården ansöker hemskolans rektor om plats via utbildningsförvaltningens Mottagningsgrupp till särskild undervisningsgrupp för elever med autism. Mottagningsgruppen svarar också på frågor och ger stöd till kommunens skolor i frågor kring autism.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare kan sjukanmäla via lärplattformen Vklass (app eller inloggning till Vklass på webb). Det går också att ringa en automatisk telefontjänst tfn 036-10 28 00 och följa instruktionerna.

Schema, studiedagar, matsedel

Läsårstider för grundskolan hittar du här

Matsedeln finns att läsa i Vklass men kan även laddas ner till smartphone via gratisappen "Skolmaten". Mer information finns under Länkar, längst ned på sidan.

Kontakta oss

Postadress:
Stadsgårdsskolan
Box 8047
550 08 Jönköping

Besöksadress:
Stadsgårdsskolan
Pärlugglegatan 11
556 11 Jönköping

Kontaktuppgifter Stadsgårdsskolan

Titel

Namn och E-post

Telefon

Rektor

Marcus Simonsson

036-10 64 32

Biträdande rektor

Pernilla Hjelm

036-10 39 10

Skoladministratör

Yesim Ek

036-10 64 73

Vaktmästare

Sebastian Svensson

036-10 64 83

Kurator

Vakant


Skolsköterska

Ida Andersson

036-10 64 78

Specialpedagog

Kirsi Karhu

036-10 67 18

Speciallärare

Håkan Jardmo

036-10 70 80

Studie- och yrkesvägledare

Jimmy Tilstam

036-10 64 77

Arbetsrum åk 9 (Röd Hemvist)


036-10 2745

Arbetsrum åk 7 (Blå Hemvist)


036-10 2717

Arbetsrum åk 8 (Grön Hemvist)


036-10 2722

Arbetsrum förberedelseklass

åk 7-9


036-10 69 19

Sjukanmälan Vklass


036-10 28 00

Skolmåltid


036-10 64 69