Tabergsskolan

Tabergsskolan är en F-5 skola med fritids som ligger 1,5 mil söder om Jönköping. Vi jobbar mycket med vår vackra omgivning i vår dagliga verksamhet.

Vi jobbar i arbetslag där vi har legitimerade lärare. På Tabergsskolan går cirka 225 elever. På skolans område finns fritidshem, förskoleklass och skola upp till årskurs 5. 

Årskurs F-3

Den gamla fina skolbyggnaden från 1908 är hemvist för de yngre eleverna.

Även fritids "Silvergruvan" ligger i gula huset och består av förskoleklassen.

Rektorsexpedition och skolsköterska finns här.

Årskurs 3-5

Den röda tegelbyggnaden är hemvist för skolans äldre barn. Här finns årskurs 3-5 och även lokaler för textil-, trä- och metallslöjd.

Matsal och fritids

I denna byggnad finns matsal och fritids "Guldgruvan" för årskurs 1–2 och "Diamantgruvan" 3–6.

Kontakta oss

Tabergsskolan/Gruvans fritidshem
Nissanvägen 19
562 40 Taberg

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Johanna Edlund

036-10 38 03

Biträdande rektor

Henrik Eriksson

036-10 38 34

Kurator

Michelle Gustafsson

036-10 53 68

Vaktmästare

Anders Nilsson

036-10 65 38

Skolbespisning

Anita Berggren

036-10 38 44

Skolhälsovård

Camilla Stål

036-10 64 52

Specialpedagog

Linda Lundberg

036-10 38 38


Plats

Telefon

Arbetslag F-2

036-10 60 23

Arbetslag 3-5

036-10 60 32

Fritids Silvergruvan

072-574 89 18

036-10 38 45

Guldgruvan

070-768 38 45

Diamantgruvan

070-292 82 56