Kompostering

Här hittar du information om kompostering. Du kan välja att själv ta hand om den komposterbara delen av ditt avfall.

Att tänka på när du komposterar

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial såsom t.ex. torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.
  • Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Använd blanketten ”Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering som finns på sidan Avfall, ansökan om minskad hämtning av avfall.
  • Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.
  • Om du komposterar ditt köksavfall kan du också ansöka om glesare sophämtning.

Avfall, ansökan om minskad hämtning av avfall

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret, hälsoskyddsenheten

E-post: halsoskydd@jonkoping.se

Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.
Kontaktcenter telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: