search
Sök
menu
Meny

Kompostering

Du kan välja att själv ta hand om den komposterbara delen av ditt avfall.

Att tänka på när man komposterar

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial såsom t.ex. torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.
  • Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Använd blanketten ”Ansökan/anmälan om dispens för ändrad avfallshantering som finns på sidan Avfall, ansökan om minskad hämtning av avfall.
  • Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.
  • Om du komposterar ditt köksavfall kan du också ansöka om glesare sophämtning.

Avfall, ansökan om minskad hämtning av avfall


Kontakt