search
Sök
menu
Meny

Kompostering

Du kan välja att själv ta hand om den komposterbara delen av ditt avfall.

Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret på blanketten ”Ändrad avfallshantering” som du finner under ”Ansökan om minskad hämtning av avfall” under rubriken e-tjänster. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.

Om du komposterar ditt köksavfall kan du också ansöka om glesare sophämtning.

Bra att tänka på när man komposterar

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial såsom t.ex. torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.

Kontakt