search
Sök
menu
Meny

Kompostering

Du kan välja att själv ta hand om den komposterbara delen av ditt avfall.

Kompostering av matavfall ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret på blanketten ”Ändrad avfallshantering” som du finner under ”Ansökan om minskad hämtning av avfall” i den gula självservicerutan. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla det.

Om du komposterar ditt köksavfall kan du också ansöka om glesare sophämtning.

Bra att tänka på när man komposterar

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial såsom t.ex. torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.

Kontakt

Jenny Karlsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 37 90