Elda rätt och säkert i din eldstad

Här får du information hur du eldar säkert i din eldstad. Du får veta hur mycket du får elda och hur du förvarar askan på ett tryggt sätt.

Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1400 bränder i Sverige som beror på eldstäder eller skorstenar. Det finns en del att tänka på om du ska elda i din eldstad för att undvika brand. Innan du börjar elda ska du se till att du har läst igenom instruktionerna som finns till eldstaden. Då vet du hur mycket anläggningen tål och vad den är dimensionerad för. Instruktionen gäller alltså som föreskrift för hur en eldstad ska eldas. Det är viktigt att känna till hur du ska elda i din eldstad, vedpanna, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Eldar du rätt så minimerar du risken för soteld eller överhettning.

Ta hänsyn till dina grannar

Det finns inga generella förbud mot vedeldning i Jönköping, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Om du får reda på att din granne störs av din eldning behöver du se till att störningen upphör. Problemet når enklast sin lösning genom god dialog mellan grannar.

Elda vid rätt väderlek

För att inte störa dina grannar ska du se efter vart vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag vid så kallad inversion. Då sprids inte rökgaserna ordentligt och del finns risk att de går ner mot marken. Lufttillförseln bör alltid vara god när du eldar.

Hur eldar du säkert?

 • Vid användning av ved, använd torr ved i lämplig storlek.
 • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
 • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
 • Se till att du har fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning om något skulle hända.

Aldrig

 • Spillbitar av plankor och brädor från gamla byggprojekt
 • Impregnerat trallvirke
 • Målat virke
 • Blött/fuktigt virke

Ovanstående virke/ved kan öka risken för skorstensbrand. Det kan ge högre värme, ge giftiga utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Detta typ av virke ska istället lämnas till kommunens återvinningscentraler.

Fuktig eller torr ved, hur ska veden vara?

Den ved som du använder för att elda i din eldstad ska vara riktigt torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år. Under den tiden hinner fukthalten reduceras från 50 procent till runt 15–20 procent. Det finns också fuktmätare att köpa om du vill mäta vedens fukthalt. Fuktig ved är svår att tända och den avger en massa rök. Fuktig ved skapar också en beläggning av sot och tjära i kanalerna vilket ökar risken för skorstensbrand.

Använd den ved du tar in inom ett par veckor, annars kan den bli väl torr. Ett väldigt torrt vedträ med en fukthalt under 10 procent brinner upp fort och ger lite mindre värme. Dessutom blir utsläppen av föroreningar som sot och kolväten lite högre när vedträn som är väldigt torra eldas.

Tänk också på dina grannar.

Hur mycket får du elda?

I instruktionen står max tillåten vedmängd som får eldas per timme. Tre kilo ved brukar vara max för de vanligaste eldstäderna. Tre kilo ved är inte mycket utan kan jämföras med tre lite större vedklabbar ungefär. En eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjorda för att klara mer än tre kilo ved per timme.

Om du hela tiden fyller på med ved i brasan så kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt och det kan leda till överhettning. Det i sin tur kan leda till att det börjar brinna. Även om man bara ökar från tre till fyra kilo ved i timmen så kommer rökgastemperaturen att snabbt passera den godtagbara temperaturgränsen med flera hundra grader. Detta innebär att man inte ska lägga in mer ved även om det bara är glöd kvar (källa: Din Säkerhet).

Hur hanterar du askan efter eldning?

Varje år orsakas ett antal bostadsbränder av aska som har förvarats eller hanterats fel. Aska ska förvaras ett plåtkärl med ett tätt lock. Tänk på att det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, så se till att kärlet ställs på ett underlag som inte kan börja brinna. Dammsug aldrig upp askan. Tänk på att aska svalnar mycket långsamt!

Vid brand i skorstenen

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Larma genom att ringa SOS Alarm 112
 • Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklag, vinden och taket.

Om du störs av vedeldning

Kontakta grannen eller den som orsakar störningen. Denna typ av problem når enklast sin lösning genom god dialog mellan grannar. Du kan också vända dig till din villaförening eller om det finns en samfällighet i området.

Senast granskad/publicerad: