search
Sök
menu
Meny
Sök

Elda rätt och säkert i din eldstad

Här får du information hur du eldar säkert i din eldstad. Du får veta hur mycket du får elda och hur du förvarar askan på ett tryggt sätt.

Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1400 bränder i Sverige som beror på eldstäder eller skorstenar. Det finns en del att tänka på om du ska elda i din eldstad för att undvika brand. Innan du börjar elda ska du se till att du har läst igenom instruktionerna som finns till eldstaden. Då vet du hur mycket anläggningen tål och vad den är dimensionerad för. Instruktionen gäller alltså som föreskrift för hur en eldstad ska eldas. Det är viktigt att känna till hur du ska elda i din eldstad, vedpanna, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Eldar du rätt så minimerar du risken för soteld eller överhettning.

Hur eldar du säkert?

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
 • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 450°C.
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
 • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
 • Se till att du har fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning om något skulle hända.

Hur ska veden vara?

Den ved som du använder för att elda i din eldstad ska vara riktigt torr och i lagom stora bitar. Förvarar man veden utomhus bör man ta in den ett tag innan brasan ska tändas, så att den hinner torka. Fuktig ved är svår att tända och den avger en massa rök. Tänk på eventuella grannar.

Hur mycket får du elda?

I instruktionen står max tillåten vedmängd som får eldas per timme. Tre kilo ved brukar vara max för de vanligaste eldstäderna. Tre kilo ved är inte mycket utan kan jämföras med tre lite större vedklabbar ungefär. En eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjorda för att klara mer än tre kilo ved per timme.

Om du hela tiden fyller på med ved i brasan så kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt och det kan leda till överhettning. Det i sin tur kan leda till att det börjar brinna. Även om man bara ökar från tre till fyra kilo ved i timmen så kommer rökgastemperaturen att snabbt passera den godtagbara temperaturgränsen med flera hundra grader. Detta innebär att man inte ska lägga in mer ved även om det bara är glöd kvar (källa: Din Säkerhet).

Hur ska aska förvaras?

Varje år orsakas ett antal bostadsbränder av aska som har förvarats eller hanterats fel. Aska ska förvaras ett plåtkärl med ett tätt lock. Tänk på att det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, så se till att kärlet ställs på ett underlag som inte kan börja brinna. Dammsug aldrig upp askan. Tänk på att aska svalnar mycket långsamt!

Vid brand i skorstenen

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Larma genom att ringa SOS Alarm 112
 • Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklag, vinden och taket.