search
Sök
menu
Meny

Sota din eldstad själv

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för fastighetsägaren att själv utföra sotning på den egna fastigheten.

För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll.

Den som vill ansöka om att få sota själv ska fylla i en särskild blankett som du hittar under självservice. Det kommunen tittar på vid en ansökan är hur komplex anordningen är, riskbilden och den enskildes kunskaper för att kunna sota själv. Ett tillstånd kan dras tillbaka om det visas att sotningen inte gjorts på rätt sätt. Ansökan om att få sota själv är kostnadsfri.

Brandskyddskontrollen får inte göras av fastighetsägaren själv utan måste alltid utföras genom kommunens försorg.

Skyldigheter för den som sotar själv

Den som får ansökan beviljad tar över ansvaret för sotningen och förbinder sig att:

  • Sota anläggningen så ofta som är sagt enligt instruktioner.
  • Fastighetsägaren måste dokumentera sotningar på särskild blankett och som skall kunna visas upp vid en brandskyddskontroll.
  • Anmäla ändrade förhållande av anläggningen till kommunen. Ändrade förhållande kan till exempel vara ett nytt bränsle eller att du eldar mer eller mindre än tidigare. Även ändrade förhållanden i övrigt som till exempel ägarbyte ska anmälas till kommunen.