search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Barnarp 1:100 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 10 december 2015 om positivt planbesked för Barnarp 1:100.

Ansökan avser att upprätta bostadsbebyggelse i form av radhus.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 2, 2021
Antagande: Kvartal 1, 2021
Granskning: Kvartal 1, 2021
Samråd: Kvartal 3, 2020


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta