search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Barnarp 1:100 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 10 december 2015 om positivt planbesked för Barnarp 1:100.

Ansökan avser att upprätta bostadsbebyggelse i form av radhus.

Detaljplanearbetet bedöms kunna påbörjas tidigast under kvartal 4, 2019. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta